Isikuandmete töötlemine

Vastutav töötleja:

LG ​​Electronics Latvija, reg. nr 40003834190, registrijärgne asukoht: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Läti.

Kontaktandmed isikuandmete kaitse küsimustes: privacy.baltics@lge.com

Antud e-posti aadress kuulub ettevõttele LG Electronics Latvija, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja vastavalt vastutava töötleja rangetele juhistele.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

- loosimängude, võistluste, kampaaniate korraldamine ja läbiviimine vastavalt nende loteriide, võistluste ja kampaaniate reeglitele, sealhulgas osalejate tuvastamine;

- osalenutega ühendust võtmine, näiteks päringutele ja kaebustele vastamiseks või nõutava teabe edastamiseks, mida osaleja on taotlenud või mille saamisele nõusoleku andnud

- osalenutega ühendumine eesmärgiga anda teada loosimängu või võistluse tulemustest ning anda infot auhinna kättesaamise kohta;

- meie müügituru, tarbijate, pakutavate toodete ja teenuste analüüs;

Isikuandmete töötlemise alused:

- Annate oma nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a põhjal): kasutada oma kontaktandmeid loosimängu korraldamiseks, võitjate autasustamiseks, suhtlemiseks ja teavitamiseks;

Mõnel juhul võib toote ja teenuse kohta lisateabe saamiseks kasutada kontaktandmeid ka pärast projekti lõppu, seda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

- Vastutava töötleja õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkit f põhjal): teabe säilitamine loosimängus osalejate nõuete uurimiseks ja/või ametiasutustele tõendite esitamiseks; toodete reklaamimine ja teenuste arendamine.

Potentsiaalsed andmesaajad:

- Täielik kontroll teie andmete üle kuulub vastutavale töötlejale LG Electronics Latvija. LG Electronics Latvia kui andmetöötleja teostab teie isikuandmetega vastutava töötleja nimel teatud toiminguid vastavalt vastutava töötleja rangetele juhistele.

- Infot võivad saada ka muud partnerid, näiteks e-posti, posti- ja kulleriteenuse pakkujad, infotehnoloogia, õigusteenuste ja turundusteenuse pakkujad. Andmete töötlemise tingimused on reguleeritud vastastikuste lepingutega.

 

 


Andmete salvestamise kestus:

 

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik ülaltoodud eesmärkidel. Kui loosimänguga seonduvalt kerkib esile kohtuvaidlus, võib isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni (sh edasikaebamise võimalikud tähtajad), mille järel need kustutatakse. Kui seadus nõuab kohustuslikku andmete säilitamist, lähtutakse seadustest.

 

 

Teie õigused:

 

Teie isikuandmete edastamine on vabatahtlik, kuid kui meile soovitud teavet ei esitata, ei pruugi me olla võimelised siinses dokumendis sätestatud eesmärke ellu viima.

 

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Loosimängus, konkursil või kampaanias osalemiseks antud nõusoleku tühistamisel tühistatakse selles osalemine ja teie andmed kustutatakse. Nõusoleku tühistamiseks tuleb saata e-mail kampaania korraldajale või vastutavale töötlejale (aadressil dpo-eu@lge.com). Loobumisel palume märkida ka konkreetse loosimängu, võistluse või kampaania nimi.

 

Loosimängus, konkursil või kampaanias osalejatel on õigus tutvuda oma andmetega, mida selle loosimängu, võistluse või kampaania raames töödeldakse, taotleda nende kustutamist või parandamist, töötlemise piiramist või muid toiminguid, esitades oma taotluse kirjalikult e-mailile privacy.baltics@lge.com.

 

Loosimängu osalejal on õigus esitada kaebus andmetöötluse kohta ka riiklikule inspektsioonile.

 

 

Täieliku privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda allpool oleval lingil.

 

https://www.lg.com/ee/privaatsus