Natalja Kitam 106

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sündinud 15.06.1971, Krasnodari krai, Armavir

Töökoht: MTÜ Etnoweb, kommunikatsioonijuht
Haridus: Kõrgem, psühholoogia, Sankt-Peterburi Riiklik Ülikool 1996


1.      Miks valija just teie poolt peaks hääletama?
Esmalt tasub küsida, miks üldse minna hääletama. Siin on selge vastus – ikka sellepärast, et järgmise viie aasta jooksul ei küsita enam Euroopa Liidu kodanike käest, millist tulevikku me tahame. Kui te hääletate sotsiaaldemokraatide poolt, siis teie hääl ei lähe kindlasti kaotsi. SDE oli viimase Emori küsitluse järgi Eesti populaarseim erakond.

Üle Euroopa ennustatakse sotsiaaldemokraatidele europarlamendis üle  200 koha, kes hakkavad seisma võrdsete sotsiaalsete garantiide, töökohtade loomise ja võrdse kohtlemise eest, võitlema vaesusega ning ohjeldama suurkorporatsioone ning pankasid. Meie sihiks on tugev, avatud ja turvaline Euroopa.

Miks valida just mind? Hetkel, mil Ukrainas käib kodusõda ja maailm näib aina lõhestuvat, pole EL oma otsustes piisavalt kiire ja tugev. Europarlamenti on vaja  rohkem inimesi, kes tajuvad vähemuste probleeme ja kes omavad  lepitaja teadmisi ja oskusi. Minu valija tahab, et europarlamendis  oleks esindatud  venekeelne saadik, kes peab vaba Eestit oma kodumaaks ning  peab lubamatuks kolmandate riikide sekkumist. 

Sotsiaalministeeriumi avalike suhete osakonna ning Lõimuva Eesti 2020 kava koostamise kommunikatsiooni juhtimine andis mulle teadmised riigiaparaadi tööst, probleemidest ja nende lahendamise võimalustest. Aga kõike ei saa teha riigi tasandil. Olgu siin näiteks europarlamendi tasandil muutmist vajavad asjad: võrdse kohtlemise edendamise ühine tugisüsteem ja sisulised integratsioonimeetmed, mis ei ole suunatud ainult uutele immigrantidele. Valdan eesti, vene ja inglise keele kõrval ka itaalia ja kreeka keelt. Oman suurt suhtlusvõrgustikku ja austan inimesi, mis aitab saavutada kokkuleppeid ja teha koostööd ka siis, kui vastandumise tase on väga kõrge.

2.      Nimetage teema(d), millega Euroopa Parlamendis tegeleda kavatsete ja põhjendage valikut. 
Töökohtade loomine, sotsiaalsed tagatised  ja võrdne kohtlemine tööturul, hea ja kättesaadav haridus ning inimkapitali areng. Seisan europarlamendis võrdse kohtlemise edendamise ühtse tugisüsteemi ja sisuliste integratsioonimeetmete eest. Hetkel EL ei taju meie vajadusi ega pea 300000 venekeelset Eesti elanikku integratsiooni sihtrühmaks, vaid suunab suurema osa rahast uusimmigrantide programmidele.

3.      Mis on need teemad või valdkonnad, millega Euroopa Liit praegu küll tegeleb, aga teie hinnangul ei peaks tegelema?
Põhimõtteliselt peaks vähendama bürokraatiat ning eurotoetuste jagamise skeeme. EL peaks kindlasti jätkuvalt tegelema põllumajanduse, keskkonna ja energeetikaga soetud teemadega ning senisest enam pühenduma sotsiaalpoliitikale, et tagada vähem kaitstud sotsiaalsete gruppidele, sh erivajadustega inimestele ja puuetega lapsi kasvatavatele inimestele parem elukvaliteet.

4.      Kas oleksite Euroopa Parlamendi liikmena toetanud ettepanekut külmutada ajutiselt CO2 kvootide enampakkumised, et kvoodi hind kasvaks? Kuidas hääletaksite siis, kui säärane plaan kergitaks Eesti elanike jaoks elektri hinda?
Iga otsuse taga  peaks olema  Eesti inimese ja Eesti riigi heaolu, siin ei ole kohta kompromissidel. Kogu CO2  kauplemise taustal ei tohi unustada ja energiasäästu programmi. Me raiskame praegu elektrit nõukogude ajal ehitatud elamutes ning vananenud tehnoloogiate tõttu. Probleemi lahendusi on siin rohkem kui üks.

5.      Olukord Ukrainas on näidanud, et Euroopa Liit ei suuda Venemaa suhtes mõjusaid sanktsioone rakendada. Kuidas peaks Euroopa Liit Venemaa suunal tegutsema?
Euroopa Liit peaks kiiremas korras vaatama üle oma idapartnerluspoliitika. Täna võib öelda, et see on läbikukkunud ja suuresti seepärast, et see oli kitsa ringi ametnike töö-ja vastutusalas. Eesmärgid ja väärtused peaksid olema paigas, inimkeelde tõlgitud ning selgelt kommunikeeritud nii liikmesriikidele, naaberriikidele kui ka Venemaale.

Nad peavad olema arusaadavad ka tavainimestele. Eeskätt Euroopa Liidu sõltumatu (tasakaalustatud) energiaturg ja läbimõeldud ning kooskõlastatud ühine finantspoliitika tagab Euroopa Liidule selle, et Venemaast saab meile võrdväärne partner, mitte santažeerija. Erinevate poliitikute ja ekspertidega vesteldes on tulnud jutuks, et kui mõnes riigis leitakse nafta ja gaas enne, kui toimib demokraatia, töötab see avatud ühiskonnale vastu. Naftariigis kontsentreerub või kitsa ringi inimeste kätte, kes viskavad palli isalt pojale ja sõbralt sõbrale.

Demokraatia, inimõigused, sõnavabadus, vabad valimised – kõik see on ebavajalik. Siin jõuan jälle selle juurde, et poliitika peaks olema tavainimestele hästi ja üheselt arusaadav. Ja  lõpetuseks Venemaa kaasmaalaste kaardist ja propagandast: „Ära võitle propagandisti vastu oma propagandaga, tema toob sind oma tasemele ning võidab kogemusega“. Eesti saab oma venekeelsete elanike jaoks teha seda, mida Venemaa kunagi ei tee - edendada võrdset kohtlemist ja panustada regioonide majanduse arengusse. Samuti väärtustada neid inimesi, informeerides neid riigi asjadest ja ka sõna andes. Sellele aitaks kaasa venekeelse multimeedia telekanali loomine rahvusringhäälingus. Parem hilja, kui liiga hilja. 

6.      Palun ennustage, kuidas jagunevad erakondade kandidaadid ning üksikkandidaadid Eesti kuue koha vahel Euroopa Parlamendis.
SDE 2, IRL1,  Keskerakond 1, Reformierakond 1 ja Indrek Tarand.

Natalja Kitam | „Palun rääkige minuga eesti keeles”  (38)
22.juuli 2018 19:47
Üleskutse inimestelt, kes õpivad eesti keelt ja soovivad seda rääkida, aga eestlased ei lase.
Hirm ja nukrus
10.mai 2018 00:00
TUTTAV TUNNE * PANIN TÄHELE * SÜGAV MÕTE
Suur küsimus. Miks nad täna sinna Aljoša juurde tunglevad?  (186)
09.mai 2018 00:05
Pingeid ühiskonnas leevendaks märgatavalt, kui naabri käest otse küsida, mitte lambist arvata.
Mart Ummelas: Jätkame vaba mõtte laineharjal
17.september 2015 05:00
Jaanuaris 2016 täitub Tallinna Televisioonil viis tegevusaastat. Arvamustoimetaja Mart Ummelase sõnul on eelmised telehooajad kinnistanud Tallinna TV programmi sellised arvamussaated nagu “Vaba mõtte klubi”, “Meedia keskpunkt”, “Mõtleme taas”, “Rahvaadvokaat”.
FOTOD: Ümarlaud arutles venekeelse telekanali tuleviku üle  (28)
31.jaanuar 2015 13:27
Täna toimus Tallinnas avalik arutelu teemal „Loodava venekeelse telekanali tulevik“, mille algatajaks ja korraldajaks oli MTÜ Etnoweb . Tulles vastu kodanikualgatusele, näitas Eesti Rahvusringhääling (ERR) valmidust kuulata koguneva ümarlaua seisukohti.

Valev Kald 101

Marju Lauristin 102

Ivari Padar 103

Jevgeni Ossinovski 104

Marianne Mikko 105

Natalja Kitam 106

Hannes Hanso 107

Liina Raud 108

Eiki Nestor 109

Abdul Hamid Turay 110

Urve Palo 111

Randel Länts 112

Toomas Alatalu 113

Marko Kaasik 114

Kai Künnis-Beres 115

Darja Vorontsova 116

Imbi Paju 117

Tunne Kelam 118

Ene Ergma 119

Marko Mihkelson 120

Anvar Samost 121

Eerik-Niiles Kross 122

Yoko Alender 123

Mihhail Lotman 124

Liisa-Ly Pakosta 125

Tõnis Palts 126

Tarmo Kruusimäe 127

Linda Eichler 128

Mart Nutt 129

Edgar Savisaar 130

Jüri Ratas 131

Mihhail Stalnuhhin 132

Kadri Simson 133

Enn Eesmaa 134

Aadu Must 135

Priit Toobal 136

Aivar Riisalu 137

Kerstin-Oudekki Loone 138

Mailis Reps 139

Ester Tuiksoo 140

Yana Toom 141

Martin Helme 142

Mart Helme 143

Henn Põlluaas 144

Leili Utno 145

Jaak Madison 146

Andres Lillemäe 147

Maarika Pähklemäe 148

Heldur Paulson 149

Anti Poolamets 150

Merry Aart 151

Kaarel Jaak Roosaare 152

Paul Tammert 153

Andrus Ansip 154

Kaja Kallas 155

Urmas Paet 156

Igor Gräzin 157

Jürgen Ligi 158

Laine Randjärv 159

Vilja Savisaar-Toomast 160

Rait Maruste 161

Urve Tiidus 162

Aivar Sõerd 163

Margus Hanson 164

Arto Aas 165

Vello Leito 166

Hardo Aasmäe 167

Juku-Kalle Raid 168

Merle Jääger 169

Sven Sildnik 170

Emil Rutiku 171

Õie-Mari Aasmäe 172

Imre Mürk 173

Kristiina Ojuland 174

Krista Mulenok 175

Roman Ubakivi 176

Taira Aasa 177

Dmitri Silber 178

Olga Sõtnik 179

Jevgeni Krištafovitš 180

Lance Gareth Edward Boxall 181

Rene Kuulmann 182

Indrek Tarand 183

Tanel Talve 184

Svetlana Ivnitskaja 185

Andres Inn 186

Silver Meikar 187

Joeri Wiersma 188