TOTALISAATOR OÜ LUGEJAMÄNGU KAMPAANIAREEGLID

Nõustun kasutamise tingimustega isiklike andmete töötlemisel ja annan oma nõusoleku, et minu isikuandmed võib kasutada TOTALISAATOR OÜ

Üldreeglid: Kampaania kestab kuni 1.03.2019, kell 23.59

Kampaania korraldaja on TOTALISAATOR OÜ

Kampaanias osalemiseks sisestada nõutavad kontaktandmed ja nõustuda tingimustega.

Auhinnamängu lõpus loositakse Korraldaja poolt kõikide vastajate vahel välja auhinnakomplekt:

Loosimine toimub hiljemalt 04.04.2019 ja võitjaga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 3 tööpäeva pärast loosimise toimumist. Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga. Juhul, kui võitjatega ei õnnestu 7 päeva jooksul peale loosimist osaleja poolt jäetud kontaktandmete kaudu ühendust saada, ei ole TOTALISAATOR OÜ kohustatud auhindu väljastama ja võib loosida uue(d) võitja(d).

Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda korraldaja poole.

Tingimused:  Annan TOTALISAATOR OÜ-le oma nõusoleku kasutada minu isiklike andmeid otseturunduse eesmärgil. Olen teadlik, et mul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida TOTALISAATOR OÜ töötleb ja vastavalt seadusele vajadusel puudulikud ja ebatäpsed isikuandmed parandatakse või hävitatakse või nende töötlemine peatatakse. Olen samuti teadlik, et mul on õigus mitte nõustuda minu isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.