LUGEJAMÄNGU KAMPAANIAREEGLID

 

1. Kampaania korraldajad on Ekspress Meedia AS (reg nr 10586863), Narva mnt 13, 10151, Tallinn ja Eesti E-Kaubanduse Liit MTÜ (reg nr 80272391), Peterburi tee 81, 11415, Tallinn.

2. Kampaania kestab 10.04.2019 - 13.05.2019.

3. Kampaania raames kogutakse osalejate nime ja e-maili aadressi. Märgitud andmeid kasutab Ekspress Meedia AS auhinnaloosi läbiviimisel, võitjaga ühenduse võtmisel ja hilisemalt E-smaspäeva turundamiseks.

4. Kõigi veebiaadressil https://esmaspaev.delfi.ee/ osalejate vahel loositakse välja auhinnad.

5. Loosimise kuupäevad ja auhinnad on järgmised: 

• 15.04 läheb loosi 1 (üks) väike Kamado Joe grill;

• 22.04 läheb loosi 1 (üks) SUP komplekt;

• 29.04 läheb loosi 1 (üks) naiste maastikuratas;

• 06.05 läheb loosi 1 (üks) meeste maastikuratas;

• 13.05 läheb loosi 1 (üks) 65“ Philipsi televiisor.

6. Võitjaga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 3 tööpäeva pärast loosimise toimumist.

7. Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga. 

8. Juhul kui võitjatega ei õnnestu 7 päeva jooksul peale loosimist osaleja poolt jäetud kontaktandmete kaudu ühendust saada, ei ole Ekspress Meedia AS ja Eesti E-Kaubanduse Liidu MTÜ kohustatud auhindu väljastama ja võib loosida uue(d) võitja(d).

9. Kampaanias osalejal on õigus igal ajal e-maili kasutamiseks antud nõusolek E-smaspäeva turundamiseks tagasi võtta kirjutades e-kirja keido.seppi@ekspressmeedia.ee

10. Kui nõusoleku tagasivõtmine toimub kampaania kehtivuse ajal, arvatakse klient välja ka järgnevatest auhinna loosimistes.

11. Hilisemal E-smaspäeva turunduskirja loobumise juhis on lisatud igale kommertsteadaandele.

12. Pärast kampaania lõppu kustutab Ekspress Meedia AS kõik kampaanialehel kogutud kontaktandmed.

13. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaaniareegleid.

14. Täiendava info saamiseks palume pöörduda korraldaja poole emaili keido.seppi@ekspressmeedia.ee

15. Ekspress Meedia AS võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Ekspress Meedia AS koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad aadressil www.ekspressmeedia.ee/volitatud_tootlejad ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

15.1. teenuse osutamise eesmärgil;

15.2. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;

15.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui vastava nõusolek on tagasi võetud;

15.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

16. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Ekspress Meedia AS poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.