Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on Ukrainast Eestisse jõudnud üle 13 000 kuni 19-aastase lapse ja noore, kelle haridustee ei tohi sõja tõttu katkeda. "Kuna pealinna on jäänud enim Ukrainast pärit peresid, on Tallinnal tänaseks juba väga suur koormus lastele haridusvõimaluste pakkumisel," märkis ta.

Hariduse infosüsteemis on registreeritud Tallinnasse üle 1600 lapse ja veel paar tuhat vajavad haridusasutustes kohta. "Jagame vastutust Ukraina laste õpetamisel üldhariduses ehk kokkuleppel linnaga loome eraldi õppekoha 7.-12. klassi õpilastele ning pakume lisakohti Tallinna kutseõppeasutustes," märkis Kersna.

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi juurde luuakse eraldi õppekoht Vabaduse Kool, mis alustab tegevust 1. septembril. Ukraina sõjapõgenikele mõeldud õppekohas on 800 koolikohta 7.-12. klassi õpilastele. Õppetöö toimub keelekümblusmeetodil vähemalt 60% ulatuses eesti keeles.

Uut õppekohta hakkab eest vedama Olga Selištševa, kes on töötanud INSA Tallinna eesti keele maja juhina ning üldhariduskoolis õpetaja ja õppejuhina. Avalduste vastuvõtt kooli astumiseks algab 1. juunist.

Lisaks luuakse Tallinnas riigi kutseõppeasutustesse Ukraina sõjapõgenikele juurde lisakohad kutsevaliku õppekavadel, kus õpilased saavad omandada erialaseid algteadmisi ja eesti keelt.

Samuti hakatakse pakkuma Ukraina lastele, noortele ja lapsevanematele suunatud haridusalast nõustamisteenust, et aidata leida sobivaimad õppevõimalused alushariduse, üldhariduse ja kutseõppe tasemel ning pakkuda noortele tuge tööalaste valikute tegemisel.

Nädala alguse seisuga jagunevad Ukraina sõjapõgenikest lapsed õppetaseme järgi järgmiselt: alushariduses 1231 (26%), põhihariduses 3114 (66%), gümnaasiumis 191 (4%), kutsehariduses 180 (3,8%).