Liiklusjärelevalvekeskus paneb kõigile juhtidele südamele, et eksimus liikluses võib kaasa tuua väga rasked tagajärjed ning roolis tuleb olla tähelepanelik.