"See ei ole õppevideo, vaid selliste "relvakangelastega" pistavad meie politseinikud üle Eesti rinda kahjuks iga päev," kirjutati Lõuna prefektuuri sotsiaalmeedias.

"Politseinike raudkindlaid närve ja professionaalsust kinnitab ka mõne aja tagune ärev väljakutse Elva valda, kus joobetunnustega mees oli käinud relvataolise esemega ähvardamas oma majanaabreid. Sellegi sündmuse lahendamiseks reageerisid mitmed patrullid üle maakonna, maja piirati sisse ning suund võeti mehe korterile. Koputuse peale avas mees ukse ning sihtis otsejoones ukse taga kilpidega ning täisrelvastuses olukorda lahendama tulnud politsei kiirreageerijaid. Talle anti mitu korraldust relv maha panna, millele ta lõpuks ka allus. Mees peeti kinni ning tema valdusest võeti ära õhkrelv, millega ta ukselävel ametnikke oli sihtinud."

Politseist märgiti, et sel ning paljudel teistel sarnastel kordadel on relvaga sihtijal ning ähvardajal läinud õnneks ning seni pole ükski selline sündmus kellegi jaoks kurvalt lõppenud. Siiski kardetakse, et sarnaste intsidentide jätkudes on pelgalt aja küsimus, millal politsei on sunnitud analoogses situatsioonis relvataolise esemega vehkija kinnipidamiseks kasutama relva.

Lõuna prefektuuri sotsiaalmeediakontol märgiti, et Lõuna-Eestis on tulnud politseil viimaste kuude jooksul praktiliselt igapäevaselt reageerida kõrgeima prioriteediga väljakutsetele, et lahendada ärevaid relvaga seotud juhtumeid avalikus ruumis.

"Nende juhtumite hulgas on olnud nii tänaval relvaga vehkimisi, kuskil korrusmaja rõdul õhku paugutamist, koduseinte vahel aset leidvaid ärevaid momente ning nõnda edasi," kirjeldati postituses. "Enamasti ei ole esmase info pinnalt teada, mis on vehkija motiiv, kas keegi kõrvaline on ohus või kui ohtliku relvaga oskamatu inimese käes on sootuks tegu. Sellest kõigest hoolimata on politsei ülesanne need ohtlikud olukorrad kiiresti lahendada ning kõrvaliste inimeste turvalisus tagada, mistõttu reageerime sellistele sündmustele alati väga suurte jõududega."

Politseist märgiti hoiatavalt, et kuna kaugemalt vaadates ei ole võimalik aru saada, kas tegemist on mängu-, õhk- või päris tulirelvaga, siis on politsei valmis relvataolise esemega vehkijate kinnipidamiseks kasutama kõiki seadusega lubatud võimalusi.