Lisati, et ülejäänud 396 meeskonnaliiget evakueeriti ristlejalt läheduses asuvatele Musta mere laevastiku laevadele ja viidi Sevastopoli.

"Vene Föderatsiooni kaitseministeerium pakub hukkunute ja kadunute peredele ja lähedastele kogu vajalikku tuge ja abi," kinnitas ministeerium.

Kaitseministeerium väidab, et Musta mere laevastiku juhtkonna ja ristleja Moskva meeskonnaliikmete vaheliste vestluste tulemuste põhjal avaldas suurem osa ohvitseridest, mereväelastest ja lepingulistest madrusetest soovi jätkata teenistust Musta mere laevastiku laevadel.

"Mõned kaitseväelased, kes soovisid siirduda teistesse garnisonidesse, jätkavad teenistust teiste laevastike laevadel. Ajateenijad viiakse üle reservi pärast teenistusaja lõppemist," teatas Venemaa kaitseministeerium.

Varem teatas Venemaa, et kõik laeval viibinud ligi 500 meeskonnaliiget õnnestus evakueerida, ehkki tänaseks on teada hulganisti juhtumitest, kus vanemad otsivad oma teadmata kadunuks jäänud poegi, sealhulgas noori laeval teeninud ajateenijaid.

Jaga
Kommentaarid