Seoses võimalike kogunemistega nii pronksiöö aastapäeval kui ka 9. mail keelab politsei 26. aprillist kuni 10. maini avalikud koosolekud ehk vähemalt kahe inimese kogunemised, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboleid.

Politsei keelab 9. mai tähistamisega seotud avalikud koosolekud ja seal sõjasümbolite kasutamise, et vältida provokatsioone.

Keelatud on näiteks Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, Georgi lindid ja NSVL-i vormirõivad. Esialgu kehtestatakse keeld Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Siseministri Kristian Jaani sõnul piiritles politsei keeldu esialgu Harjumaa ja Ida-Virumaaga, sest just nendes piirkondades on olnud juhtumeid, mis puudutavad vaenulikke sümboleid. Aga see ei tähenda, et teistes maakondades tohib nende sümbolitega 9. mail lehvitada.

Konkreetsed kuupäevad said paika igaks juhuks


Miks kehtib PPA keeld aga ainult 10. maini? Miks mitte nii kaua, kuni kestab sõda Ukrainas?

Jaani sõnul on asi eelnõus, mille riigikogu täna vastu võttis. Uue seaduse järgi on keelatud eksponeerida välisriigi agressiooniaktiga seotud sümboleid. "See seadus kehtib alati," põhjendas Jaani, miks PPA regulatsioon ainult 10. maini kehtib. Ta lisas, et PPA regulatsioon sai sellisel kujul vastu võetud igaks juhuks, kui näiteks riigikogu poleks jõudnud õigeaegselt, enne 26. aprilli uut seadust vastu võtta.

"Sõnumi vaates on positiivne, et PPA on konkreetsed kuupäevad välja toonud, aga see ei tähenda seda, et PPA ei saaks vajadusel selliseid keeldusid teha näiteks 15. mail või 21. mail," lisas Jaani.

Ka ainult kahekesi ei tohi Venemaa lipuga lehvitada


Riigikogu poolt täna vastu võetud seaduses ei ole aga loetletud kindlaid sümboleid, PPA regulatsioonis on. "Riigikogus vastu võetud eelnõu loob konteksti, seal ei ole kirjas ei punasümboleid ega Z-sümbolit ega Georgi linti, aga me saame kõik sellest väga hästi aru, et need on need sümbolid, mida Vene armee kasutab ja mille taha nad poevad, et õigustada sõjakuritegusid," rääkis Jaani.

Jaani rõhutas, et PPA regulatsioon kehtib avalikele koosolekutele. Seaduse järgi tähendab see aga vähemalt kahte inimest.

Kui üks paar kõnnib Tallinna tänavatel ja lehvib Vene lippudega, kas nad nabitakse kinni? "Politsei läheb ja kindlasti vestleb, vestleb juba täna (enne uue regulatsiooni jõustumist – toim) nende inimestega. Ja palub ka selline avalik eksponeerimine lõpetada."

Minister lisas veel, et kui ükskõik millises Eestimaa piirkonnas avalikult eksponeeritakse sümboleid nagu Venemaa lipp, Nõukogude Liidu lipp, Georgi linti või Z-märk, mis õigustavad Vene armee tegevusi Putini juhtimisel Ukrainas, sekkub politsei ja palub need sümbolid eemaldada.

Jaga
Kommentaarid