Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on ettepaneku aluseks riigi peaprokuröri 17. märtsi taotlus, mille kohaselt on Mihhail Korbile esitatud kahtlustus mõjuvõimuga kauplemises. „Lühidalt väidab peaprokurör, et Mihhail Korb lubas Hillar Tederile 9. veebruaril 2020 kasutada oma mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et kolmas isik, Porto Franco Osaühing saaks ametiisikult Mihhail Kõlvartilt avaliku huvi seisukohalt põhjendamatu eelise. See puudutas servituudi hinda ja küsimust sellest, kas Porto Franco peaks väljasõidud rajama enda maale või peaks saama rajada need linna maale ja madalama hinna eest, kui algselt välja pakuti,“ selgitas ta.

Madise tõi esile, et õiguskantsler peab tutvuma toimikutega, kuid ei tohi seejuures hinnata kogutud tõendeid ega võtta seisukohta, kas inimene on süüdi või mitte. Nõusoleku andmisel riigikogu liikme Mihhail Korbi suhtes süüdistuse esitamiseks ja kriminaalmenetluse jätkamiseks ei otsusta süüküsimust ka riigikogu, lisas ta.

Riigikogu liige Mihhail Korb ütles, et toetab endalt saadikupuutumatuse võtmist, sest on huvitatud, et talle esitatud süüdistused leiaksid maksimaalselt kiire tee kohtuaruteluni ja tõe väljaselgitamiseni.

Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 82 ja erapooletuks jäi üks riigikogu liige.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid