Välisriigi agressioonikuriteoga liitumine, selles osalemine või selle toetamine muutub eelnõu järgi kuriteoks.

„See, milliseid õudusi Venemaa oma agressioonis Ukraina vastu toime paneb, on sõnulkirjeldamatu. Saame teada uute ja uute sõja- ja inimsusevastaste kuritegude toimepanemisest, praeguseks võime rääkida juba Venemaa teadlikust genotsiidist ukrainlaste vastu. Seetõttu on täiesti lubamatu, kui keegi püüab ükskõik millisel viisil Ukraina vastast rünnakut toetada või õigustada, olgu selleks siis otseselt agressioonis osalemine või kaudsemalt näiteks rahalise toetuse või sõda õhutavate sümbolite abil,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„On oluline, et ühiskondlikke pingeid Eestis elavate erinevate rahvuste vahel oleks võimalikult vähe,“ lisas Maris Lauri. „Selliste sümbolite nagu Georgi lindi ja Z-tähe kasutamine avalikus ruumis ei ole aktsepteeritav.“

Seetõttu esitas valitsus riigikogule eelnõu, mis keelab agressiooni toetava sümboolika avaliku eksponeerimise. Justiitsminister tõi välja, et sümboli ohtlikkus tuleneb kontekstist, kus ja kuidas seda kasutatakse, mistõttu ei ole eelnõus toodud välja konkreetset sümbolite loetelu. Inimese vastutusele võtmise puhul on oluline see, et sümboli kasutamise eesmärk on toetada või õigustada agressiooni või teatud tüüpi kuritegusid või teiste inimeste hirmutamine ja alandamine.

Väärteoks muutub eelnõu järgi sümboli avalik eksponeerimine, mis tähendab, et see peab olema tehtud nähtavaks avalikult, mille alla käib ka internet. Selle eest nähakse ette rahatrahv kuni 300 trahviühikut või arest, juriidilise isiku puhul on eelnõu järgi trahvi suuruseks kuni 32 000 eurot.

Samas ei oleks karistatav see, kui sümbol on mõnel antiigipoes müüdaval esemel või kasutatakse seda teatrietendusel ilma taunimisväärse eesmärgita. Samal põhjusel ei oleks väärtegu ka igasugune tavapärane Z-tähe kasutamine.

Teine eelnõuga tehtav muudatus seisneb selles, et kuriteoks muutub agressori relvajõududega liitumine, mille eest on võimalik karistada kuni viieaastase vangistusega. Lisaks agressori relvajõududega liitumisele on keelatud ka igasugune abi. Näiteks vahetult agressorriigi relvajõudude või relvastatud üksuste igasugune vahetu toetamine, sealhulgas rahastamine.

Kuna uue koosseisu näol on tegemist teoga, mis võidakse suure tõenäosusega toime panna väljaspool Eesti vabariigi territooriumi, siis muudetakse seadust nii, et see hõlmab väljaspool Eesti territooriumi toime pandud tegusid, kui selle on toime pannud Eesti vabariigi kodanik, Eesti elamisloa või elamisõigusega inimene või Eestis registreeritud juriidiline isik.

„On kahetsusväärne, et riigikogus ei leidnud praegu toetust vaenulik sõnakasutuse piiramine,“ sõnas minister. „Vaenulik sõna käib alati enne ja tihtipeale koos vaenuliku sümboliga ning kurja sõnaga võib teha rohkem halba kui sümboliga. Aga loodan, et ühel hetkel tekkib ka riigikogus piisav arusaam, et agressiivsete sümbolite kõrval tuleb ka agressiivset sõna piirata.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid