"Sõda Ukrainas läheb eestlastele väga korda ja endale jõukohase panusega on panustanud paljud. Küsitlus näitas, et ka kuni 550 eurot kuus teenivatest ehk kõige madalama sissetulekuga inimestest elab iga teine sellises leibkonnas, kus on peetud võimalikuks mingi summa ukrainlaste abistamiseks anda," kommenteeris küsitlustulemusi uuringufirma Norstat Eesti juht Evelin Pae, kelle sõnul on kõige heldemad annetajad olnud kõrgepalgalised, enam kui 2000-eurose kuusissetulekuga inimesed, kellest koguni 74% on enda sõnul teinud rahalise annetuse.

Vanusegrupiti on aktiivseimad kõige nooremad ehk 18–29-aastased ja kõige eakamad, enam kui 60-aastased küsitletud, kellest on Ukraina heaks rahaliselt panustanud vastavalt 58% ja 56% vastanuist. Regiooniti on kõige agaramalt ukrainlastele rahalist toetust tulnud Lõuna- ja Lääne-Eestist, kus annetuse on teinud 58% perekondadest. Vajalikke esemeid on annetanud 33% ja ise vahetult sõjapõgenikega suhelnud iga neljas Eestis elav pere.

Eestis elavatest vene peredest on rahalisi annetusi Ukraina heaks teinud 18% ja vajalike esemetega aidanud 22%. Vahetult suhelnud on sõjapõgenikega 31% vene rahvusest Eesti elanikest ja 21% eestlastest.

Küsitluses uuriti 1000 inimeselt: "Kas Teie või mõni Teie pereliige on teinud rahalise annetuse mõnele Ukrainat toetavale organisatsioonile?", "Kas Teie või mõni Teie pereliige on kogunud kokku ja kinkinud Ukraina sõjapõgenike toetuseks vajalikke esemeid (rõivad, ravimid vms)?" ja "Kas Teie ise või mõni Teie pereliige on vahetult suhelnud mõne Ukraina sõjapõgenikuga?" Norstat viis uuringu viidi läbi 30. märtsist kuni 6. aprillini ja valim oli esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regiooni lõikes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid