Kaitsepolitsei tõi detailidesse laskumata välja korruptsioonile viitavad tegurid, mida Porto Franco juhtumis märgati ja mida tähelepanelikult ka edasi jälgitakse.

  • Ajaline surve. Koroonaviiruse pandeemiast tingitud kriisiolukorras tuli majanduse efektiivseks toetamiseks kiirendatud korras välja töötada uued abimeetmed ja lihtsustatud korras toetused. Kuid kiirendatud korras otsuste langetamine loob pinnase eksimusteks ja pahatahtlikuks ärakasutamiseks.