Bakalaureuseõppes jätab ülikool sügisel avamata infoteaduste, integreeritud käsitöö ja tehnoloogiate ning keskkonnakorralduse erialad. Magistriõppesse ei saa Tallinna ülikoolis sügisel astuda infoteaduste, keskkonnakorralduse ja rekreatsioonikorralduse erialadele.

Ülikooli õppevaldkonna juhi Helen Joosti sõnul on Tallinna ülikooli õppetegevuse vähendamise eesmärk tagada ülikooli õppetegevuse jätkusuutlikkus ning kvaliteet olukorras, kus kõrghariduse rahastamine on ebapiisav ja selle tulevik ebakindel. „Paraku oli nende õppekavade avamata jätmine möödapääsmatu valik, sest olemasolevate vahenditega ei ole ülikool enam võimeline samas mahus õppetööd läbi viima,“ sõnas Joost.

Kuna ülikool peab tagama õppekavade tõhusa toimimise, siis hinnati õppekavasid erinevatest kriteeriumitest lähtuvalt. Neist olulisim on vastutusvaldkonda mittekuulumine. See tähendab, et riik ei ole ülikoolile andnud kohustust neid õppekavasid õpetada.

„Tegemist on esimese raske meetmetega, et tagada ülikooli majanduslik jätkusuutlikkus. Millised õppekavad jäävad Tallinna ülikoolis suletuks, otsustab senat sügisel,” ütles Joost.

Õppekulude katmiseks avab ülikool sügisest ka tasulise osakoormusega õppe viiel õppekaval: reklaami- ja suhtekorralduse, inglise keele ja kultuuri, halduse- ja ärikorralduse ja õiguse bakalaureuse- ja magistriõppekaval.

Joosti sõnul on osakoormuses õppimine sobiv õppevorm neile, kes töötavad ja õpivad samal ajal, sest see võimaldab töö- ja ülikoolielu omavahel paindlikumalt siduda. Osakoormuse õpe toimub sessioonõppes ning pikendatud õppeajaga.

Tallinna ülikooli eestikeelsetele õppekavadele saab infosüsteemis SAIS avaldusi esitada 15.–30. juunini.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid