Vladimir Putini režiimi sõjaline agressioon Ukraina vastu on sundinud miljoneid ukrainlasi oma kodumaalt lahkuma. Sõjapõgenike vastuvõtmine ja Venemaa sõjategevuse tagajärjel halvenenud globaalne majanduskeskkond mõjutavad oluliselt ka olukorda Eesti tööturul, seisab avalduses.

Selle kohaselt on Ukraina sõjapõgenikud Putini režiimi ohvrid ning Eesti peab neid kohtlema võrdselt teistega ja väärikalt. "Paljud neist otsivad Eestis tööd, et end ja oma perekonda ülal pidada. Sobiva töökoha leidmine aitab neil ka kiiremini ühiskonda integreeruda ning meie riigi arengusse panustada. Rõhutame, et sõjapõgenikele tuleb pakkuda Eesti elanikega võrdseid töötingimusi, sealhulgas nende oskustele ja võimetele vastavat õiglast töötasu," kinnitati ühisavalduses.

Sõjapõgenikele vajalikke avalikke teenuseid tuleb osapoolte kinnitusel osutada võimalikult operatiivselt, koledustest räsitud inimesi asjata jooksutamata. "Kõik peavad pingutama selle nimel, et sõjapõgenikud oleksid teadlikud oma õigustest, võimalustest ja Eesti tööturu reeglitest. Nii tööandjate kui põgenike parima hõive huvides on nende kvalifikatsiooni tuvastamine, et pakkuda kõige sobilikumat tööd," seisab pöördumises.

Ühtlasi tunnustati seal tööandjaid, mis pakuvad sõjapõgenikele tööd ning kõiki osapooli, kes aitavad inimesi sobivate töövõimaluste leidmisel. Nii on põgenikele tööd pakkunud paljud Eesti kaubandus-, teenindus- ja tööstusettevõtted, aga ka avaliku sektori asutused.

"Mõistame üheselt hukka teistest riikidest pärit töötajate ebavõrdse kohtlemise, pakkudes halvemaid töötingimusi või väiksemat töötasu, kui oleks samaväärse töö eest pakutud kohalikele inimestele. Toetame tööinspektsiooni võimestamist, et ka üksikuid töötajate väärkohtlemise juhtumeid ennetada ja seaduserikkumisi ära hoida," seisab avalduses.

Sotsiaalministeerium, tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit kutsuvad üles kõiki tööandjaid, ametiühingute liikmeid ja teisi töötajaid suhtuma sõjapõgenikesse toetavalt ja inimlikult: anname endast parima, et vältida töökollektiivides konflikte ja vastandumist!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid