„Erioperatsioon toimus eelkõige seetõttu, et eesmärke, mis seadis omale Vene riik, ei saavutatud diplomaatilisel teel. Seda ütles president, kui kuulutas välja erioperatsiooni alguse. Operatsiooni käigu ja selle läbiviimise plaanid määrab kindlaks kõrgeim ülemjuhataja. Konstitutsiooni järgi on see president. President on oma hinnangud andnud. Operatsioon areneb plaani järgi. Selle plaani on ette valmistanud ja kinnitanud kõrgeim ülemjuhataja. Seetõttu mingeid täiendavaid hinnanguid ma andma ei hakka. Ma arvan, et see on täiesti ammendav hinnang, mille andis president. Aga on selge, et operatsiooni jätkatakse nende eesmärkide saavutamiseni, mille seadis riigi president. Ja need eesmärgid puudutavad Ukraina tulevikku ja Ukraina staatust neutraalse riigina, riigina, mis ei aja Venemaa-vastast poliitikat, riigina, mis ei ole militariseeritud, ja riigina, mis on meie normaalne naaber. Peaks olema meie normaalne naaber. Seetõttu kuni Ukraina demilitariseerimise ja denatsifitseerimise tulemuste saavutamiseni peab operatsioon ka jätkuma, nagu seda mõtles riigi president ja nagu otsustati,” lausus Medvedev.

Jaga
Kommentaarid