Riigikogus kiideti täna heaks eelnõu, mille alusel nimetati majanduskomisjoni liige Korb Balti Assamblee delegatsiooni liikmeks. Uut liiget oli vaja, sest senine delegatsiooni liige Erki Savisaar lahkus riigikogust ja siirdus keskkonnaministri ametisse.

Otsus sündis vaid päevi pärast seda, kui prokuratuur esitas õiguskantsleri kantseleile taotluse võtta Korbilt saadikupuutumatus seoses Porto Franco kriminaalasjaga. Õiguskantsleril on otsuse langetamiseks aega üks kuu.

Alles pärast seda, kui õiguskantsler on otsustanud riigikogule ettepaneku teha ja immuniteedi äravõtmise üle on hääletatud ning selle kasuks otsustatud, saab süüdistuse kohtusse saata.

Porto Franco altkäemaksuasja põhiisikud on ettevõtja Hillar Teder ja endine Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. Väidetavalt lubas Teder miljon eurot annetusi Keskerakonnale, kui saab Porto Franco parkla jaoks Tallinna linnavalitsuselt soodsama hinnaga servituudi.

Porto Franco

Juriidilise isikuna on prokuratuuri teatel saanud kahtlustuse ka Keskerakond, kellel lasub mõjuvõimuga kauplemise kahtlus.

Balti Assamblee on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on kooskõlastada ja edendada Eesti, Läti ja Leedu parlamentide tegevust.

Balti Assamblee moodustavad viis komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon, õigus- ja julgeolekukomisjon ning heaolukomisjon.

Eesti delegatsioon on moodustatud põhimõttel, mille kohaselt kuulub Balti Assamblees moodustatud komisjoni riigikogu sama valdkondliku alatise komisjoni kaks esindajat. Seega kuulub 12-liikmelise Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu kümme esindajat komisjonidest ning lisaks delegatsioonijuht ja asejuht.

Ettepaneku nimetada Savisaare asemel ametisse Korb tegi riigikogu majanduskomisjon 7. veebruaril. Väliskomisjon arutas esitatud ettepanekut oma 14. veebruari ja 8. märtsi istungil ning otsustas majanduskomisjoni esitatud ettepanekut toetada. Täna jõudis vastav eelnõu riigikogu täiskogu ette ja võeti vastu.