Ringkonnakohus tühistas juba möödunud aasta lõpus halduskohtu otsuse, millega kohustati Brauerit maksma terviseametile kohe kümneid tuhandeid eurosid selle eest, et amet tellis Braueri MEM Café juurde turvafirma.

EventSECURITY ülesanne oli teha kindlaks, et koroonatõendi küsimisest keelduv kohvik ei saaks kliente võõrustada ja seega terviseameti ettekirjutust eirata. Brauer on aga ettekirjutuse kohtusse kaevanud. Ta palus halduskohtult esialgset õiguskaitset ehk maksenõude peatamist vähemalt kuni ajani, kui ettekirjutusega seotud kaebus jõuab jõustunud lahendini.

Halduskohus esialgse õiguskaitse taotlust ei rahuldanud, ent ringkonnakohtusse edasi kaevanud OÜ MEM Kohvikud jäi teises kohtuastmes peale. Selle otsuse edasikaebamise õigust seadus enam ei võimalda, mistõttu peab terviseamet oma raha tagasisaamist veel mõnda aega ootama.

"Kohus ei ole kaebust ennast veel menetlusse võtnud, sest ei ole selgunud täpsed kaebuse nõuded ja selle üle praegu määruskaebuse menetluses vaidlus käibki," ütles Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Kui Brauer peaks kohtus võidu saavutama, siis ei peagi ta maksma. Selline tagajärg ei paista praegu siiski tõenäoline. "Kaebust ei ole alust pidada ilmselgelt perspektiivituks, kuid selle eduväljavaated ei ole ka ülekaalukalt head," märkis ringkonnakohus otsuses, millega anti Brauerile esialgne õiguskaitse.

Jaga
Kommentaarid