Kulu põlemise jälgi ulatus hektarilisele alale. Põleng kustutati kululuudade ja veejugadega. Päästjad hoiatavad, et kulu põletamine on keelatud ja tuleohtlik tegevus. Põlengud reostavad ja hävitavad elusloodust ning elukeskkonda, ohustavad metsi ning võivad süüdata hooneid.

Päästjad paluvad inimestel tulekahjude ärahoidmiseks olla kevadel looduses lahtise tulega eriliselt ettevaatlik.

Kulu põlemise jälgi ulatus hektarilisele alale.