"Reovee analüüse tehakse selleks, et saada andmeid uimastite tarvitamise kohta Eesti eri piirkondades. Uuringu tulemused aitavad koos politsei ning maksu- ja tolliameti konfiskeerimisinfo ning toksikoloogiliste analüüsidega luua tervikpildi," ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

"Ida-Virumaal oli amfetamiini tarbimine võrreldes muu Eestiga suurem. Tarbitud amfetamiini kogus oli Kohtla-Järve reovees 2764 mg, mis ületas Tallinna näitajat üle kuue korra. Kõige vähem tarbiti amfetamiini Viljandis, kus sama näitaja oli 154 milligrammi. Samas ei saa ühe korra põhjal teha põhjapanevaid järeldusi ning vaatame, mis on toimunud aprilliks-maiks," lisas Sööt.

Kohtla-Järve amfetamiinikogus on niivõrd suur, et see ei mahu graafikule ära. Kuigi kõik teised tulbad näitavad proportsionaalselt õiget kogust, oleks Kohtla-Järve õige amfetamiinikoguse graafikul märkimise korral see tulp praegusega võrreldes üle viie korra kõrgem.