Riigikogu võttis täna 90 poolthäälega vastu pöördumise Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu. Kohalolijatest jätsid hääletamata Kert Kingo ja Kalle Grünthal EKREst.

Esimene oli aga andnud avalduse esitamisel oma allkirja. Saadik selgitas Delfile, et ta ei jõudnud piisavalt vara tagasi saali, et hääletada. "Me oleme kõik ühtsed sel teemal," ütles ta kommentaariks selle kohta, miks Grünthal poolt ei hääletanud. Viimast pole Delfil tabada õnnestunud.

Pöördumise tekst
„Riigikogu avaldab toetust Ukraina riigi kaitsjatele ja rahvale nende võitluses kuritegelikku sõda alustanud Venemaa Föderatsiooniga ning kutsub üles igakülgselt toetama Ukrainat sõjas oma vabaduse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamise nimel.
Riigikogu rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni provotseerimata agressioon ja sõjategevus on aegumatu kuritegu rahu vastu ning kõik toimepandud sõjakuriteod peavad saama karistuse.
Riigikogu pöördub ÜRO liikmesriikide poole, et nad astuksid viivitamata samme lennukeelutsooni kehtestamiseks massiliste tsiviilohvrite vältimiseks Ukrainas.
Riigikogu kutsub kõikide riikide parlamente võtma vastu avaldusi, milles kutsutakse oma valitsusi üles toetama täiendavate sanktsioonide kehtestamist Venemaa Föderatsiooni ja agressioonis osaleva Valgevene Vabariigi vastu.
Riigikogu kutsub üles viivitamata kehtestama Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi vastu kõikehõlmava kaubandusembargo, mis piiraks agressorriikide võimekust sõda pidada.
Riigikogu kutsub riike sulgema oma õhuruumi ja sadamad Venemaa Föderatsiooni lennukitele ja laevadele.
Riigikogu kutsub Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmeid hääletama Venemaa Föderatsiooni väljaarvamise poolt Euroopa Nõukogust ja kutsub liikmesriike viivitamata langetama sellekohast otsust.
Riigikogu pöördub liikmesriikide poole üleskutsega toetada Ukraina ametlikku taotlust saada Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus ja kutsub Ukrainale andma NATO liikmelisuse saavutamise teekaardi.“
Jaga
Kommentaarid