Relvastuskontrolli teadusgrupi juht Robert Kupperman kirjutas 1977. aastal, et “kui valitsus ei tegele elementaarsete ettevaatusabinõude tarvituselevõtmisega, oleme jätkuvalt õudse kuristiku serval,” teatab CNN.

Kupperman juhtis viis aastat tegutsenud terrorismivastase valitsuskomitee tööd, mille tulemuseks oli põhjalik aruanne.

Komitee asutati president Richard Nixoni poolt 1972. aastal pärast seda, kui palestiina terroristid tapsid Müncheni olümpial 11 juudi päritolu sportlast.

Nixon oli mures, et kasvav terrorism võib muutuda ohtlikuks USA julgeolekule.

Komitee töösse olid kaasatud erinevad inimesed, kaasa arvatud Henry Kissinger ja hilisem 11. septembri ajal New Yorgi linnapea olnud Rudolph Giuliani.

Kuigi komisjoni täiskoosseis kohtus vaid ühe korra, tegid töörühmad viis aastat tõsist tööd. Komisjon tuvastas võimalikke ohtusid ning arutas rünnakute ärahoidmisvõimalusi ning reageeringuid juhuks, kui suureulatuslik terroritegu USA vastu siiski aset leiab.

Enne kui uue presidendi tulek ja muutuvad ajad komisjoni hingusele saatsid, jõudsid teadlased tuvastada turvariskid, mis on päevakohased ka praegu.

Üks võimalikest ohtudest oli juba 30 aastat tagasi radioaktiivsetest materjalidest koostatud nn räpane pomm, mis saastaks suurlinnu.

Raportites tõsteti esile ka kommertslennukeid, mis olevat eriti halvasti kaitstud. Muuhulgas hoiatati kaaperdamiste eest.

Siiani salastatud dokumentidest ilmneb veel, et valitsust hoiatati rünnakute eest veevärgile, tuuma- ja elektrijaamadele ning suurtele rahvaüritustele. Hoolega soovitati jälgida USA-s elavaid välismaalasi, eriti Lähis-Ida päritolu inimesi.

Komitee tõdes samuti, et luureorganisatsioonid ei vaheta omavahel infot ning on kohmakad võitluses terrorismiga.

Lisaks sellele nenditi, et olemasolevad seadused kaitsevad terroriste ega võimalda neid piisavalt jälitada. Samuti kurdeti raportites, et ÜRO kaitseb riike, mis toetavad terrorismi, takistades sanktsioonide kehtestamist.

Komitee hoiatas, et kui valitsus ei suurenda oma tähelepanu terrorismivastasele võitlusele, ei suuda USA ennast rünnaku vastu kaitsta.