Resolutsiooni vastuvõtmise poolt hääletas 141 riiki, viis oli vastu ja 34 jäi erapooletuks.

Resolutsiooni vastu hääletanud riigid on Venemaa, Valgevene, Põhja-Korea, Eritrea ja Süüria. Hääletamata jätnud jäänud riikide hulgas on näiteks Hiina, Iraak, Iraan, India ja Pakistan.

Reedel vetostas Venemaa ÜRO Julgeolekunõukogus samasisulise resolutsiooni, mis takistas Venemaa sissetungi hukkamõistmist.

ÜRO põhikirja järgi on julgeolekunõukogu viie alalise liikmesriigi organisatsioonist väljaviskamine nende vetoõiguse tõttu sisuliselt võimatu.

Jaga
Kommentaarid