Põhja meditsiinistaap, kuhu kuulub kümme haiglat, on praeguse seisuga 80% suuruse hõive juures, ütles Talving Delfile.

Praeguse seisuga on neis haiglates 350 haigestunut ja Lõuna piirkonnas 294 patsienti, ehkki eelmise nädalal võis karta, et käesoleva nädala lõpuks võib kogu Eesti peale kokku olla haiglates 800 koroonaviirusega patsienti, mis tähendanuks Põhja piirkonnas üle 500 haiglaravi vajaja.