Harju Maakohus jättis tänase määrusega Uuno Siniste tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamata. Kohtu hinnangul on kinnipeetava tingimisi ennetähtaegne vabastamine ennatlik.