Üksused rivistuvad 24. veebruaril Vabaduse väljakule kell 11.15. Paraadi võtab vastu Vabariigi President Alar Karis, paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Paraadist võtab osa üle 700 osaleja ja 18 ühikut tehnikat, kokku osaleb paraadil 27 lippu, 4 kompaniid, 12 rühma, 15 jagu ja 2 orkestrit.

Esindatud on Eesti Vabariigi riigiliputoimkond, Kaitseväe liputoimkond, kõikide väeliikide liputoimkonnad koos üksustega, erioperatsioonide väejuhatuse liputoimkond koos üksusega (esmakordselt paraadil koos üksusega), Kaitseväe Akadeemia, Sõjaväepolitsei Vahipataljon, Küberväejuhatuse staabi-ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, Kaitseliidu 411. maakaitsepataljon, Naiskodukaitse, Sisekaitseakadeemia koos nelja teenistuskoeraga ja Vanglateenistus. Samuti osalevad paraadil Balti Kaitsekolledži-, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse- ja NATO staabielemendi (NFIU) Eesti kontingenti liputoimkonnad.

Esmakordselt osalevad paraadil jalgsiüksusena ka reservväelased – 2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljon.