„Peamine põhjus on selles, et nende riikide (Ukraina ja Gruusia – toim) võimud näitasid üles jõuetust ja tegid seda tingimustes, kus nende üle taheti igati kehtestada ja lõpptulemusena kehtestatigi väline valitsemine ainsa eesmärgiga nad Venemaa küljest lahti rebida, et võtta nad NATO mõjusfääri, mis on samuti otseses vastuolus julgeoleku jagamatuse põhimõttega, sest mõjusfääridest loobumine on üks selle komponentidest,” ütles Lavrov TASS-i vahendusel.

„2008. aastal, kui Bukarestis NATO tippkohtumisel öeldi välja nõiasõnad, et Gruusia ja Ukraina saavad NATO-sse, kaotas härra Saakašvili lihtsalt pea. Ta kaotas mõistuse, andes käsu rünnata rahumeelset linna Tshinvalit ja Vene rahuvalvajate positsioone,” jätkas Lavrov.

Lavrov juhtis tähelepanu sellele, et Moskva vastutegevus oli suunatud sellele, et hoida ära genotsiidiakt Lõuna-Osseetia elanike suhtes, ning see oli täielikus vastavuses rahvusvahelise õigusega.

„Vastuseks rünnakule Vene rahuvalvajate vastu, kes viibisid Gruusia territooriumil vastavalt mandaadile, mille oli heaks kiitnud OSCE, ja Tbilisi nõusolekul, saatsime me sinna väed,” rääkis Lavrov. „See oli sõja kuulutamine (Gruusia poolt – toim). Rahvusvaheline õigus siin mingit teist tõlgendust ei anna.”

„No ja pärast, selleks, et kaitsta neid rahvaid (abhaase ja osseete – toim) nende püüdlustes tagada oma sõltumatus, kui nad viisid läbi vastavasisulised referendumid ja palusid tunnustust, tunnustasime me neid ja paigutasime sinna nende palvel sõjaväebaasid, et grusiinidel ei tuleks enam isegi pähe mõtet selliseid kuritegusid toime panna,” lausus Lavrov.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid