Tänase otsusega tühistas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu mulluse otsuse Toomas Lepa hagi osaliselt rahuldamata jätmise, menetluskulude osaliselt Lepa kanda jätmise ja osapoolte kulude rahalise kindlaksmääramise osas.

Kokkuvõtvalt rahuldas ringkonnakohus Toomas Lepa hagi täielikult ja mõistis Raivo Aegilt ja erakonnalt Isamaa välja varalise kahju hüvitise 768 eurot ja mittevaralise kahju hüvitise 2000 euro ulatuses. Sellele kõigele lisandub ka viivis alates 19. augustist 2020.

Aga see pole veel kõik!