Vandeadvokaadi väljaarvamisele eelnes advokatuuri juhatuse mullune otsus, et advokatuuri kutsesobivuskomisjon peab andma hinnangu Sarve kutsesobivusele. Antud komisjon viis Sarvega eelmisel kuul läbi hindamisvestluse ning leidis selle järel, et viimase teadmised kutsenõuetest ja kutse-eetilised tõekspidamised ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele.

Kuigi Sarvel on õigus otsus vaidlustada, ta seda teha ei plaani. "Jah, sisuliselt ma selle otsusega nõus küll ei ole, aga kas ma vaidlustan selle - kindlasti mitte," ütles Sarv Delfile. "Ma ei taha sellises organisatsioonis olla ning minu jaoks jäävad seda lahkumist meenutama kaks sõna: alatus ja kahepalgelisus."

Tema sõnul oli advokatuuri teadaanne tema väljaarvamisest äärmiselt ühekülgne. "Hästi huvitav on see, et....