Ehkki haginõue on pea 120 000 euro ulatuses, märkis Kairjak, et arvutuste puhul tehti võimalikud kahtlused süüdistatava kasuks. Ta märkis veel, et tegemist on ministeeriumipoolse nägemusega õiglasest kahjutasust ja lõplik summa jäägu kohtu otsustada.

Tsiviilhagi tuleneb Kairjaku sõnul prokuratuuri süüdistust tulenevatele väitele, mille kohaselt kasutati neid ministeeriumi töötajaid isiklikel otstarvetel. Töötajad täitsid täitnud neid ülesandeid üksnes seetõttu, et käsuandja oli nende suhtes kõrgemal positsioonil olev isik.

Endine haridus- ja teadusminister, praegune riigikogu liige Mailis Reps (Keskerakond) on kohtu all süüdistatuna omastamise ja kelmuse toimepanemises ametiisikuna.