Allpool avaldatud EKRE volikogu pöördumine täismahus:

Eesti vajab valitsust, mis pakub energiakriisile tegelikke, mitte ajutisi või näilisi lahendusi ning on valmis otsustavalt võitlema oma rahva heaolu ja energiajulgeoleku eest.

Eesti praeguse valitsuse otsus reageerida energiakriisile ebapiisavate toetusmeetmetega näitab, et Stenbocki majas ning Keskerakonna ja Reformierakonna kontorites ei saada aru kriisi tõsidusest.

Toetusmeetmed aitavad hinnašokki mõnevõrra leevendada, ent lükkavad edasi probleemi tegelikku lahendamist. Elektrihinna normaliseerimiseks ja Eesti energiajulgeoleku kindlustamiseks ei ole valitsus teinud mitte midagi. Lühinägelik poliitika ohustab Eesti energiajulgeolekut ning kahjustab meie riigi ja rahva tulevikku.

Kui energiahinnad jäävad kõrgeks, jätkub ettevõtluse ja majanduse väljasuretamine ning inimeste vaesumine. Senise politiseeritud ning manipuleeritud börsi- ja CO2 kauplemissüsteemi jätkudes voolab meie raha endiselt monopoolsete riigiettevõtete, välismaiste tootjate ning kõikvõimalike spekulantide taskusse.

Kui energiahinnad jäävad kõrgeks, jätkub ettevõtluse ja majanduse väljasuretamine ning inimeste vaesumine.

Kui praegust energiaturgu otsustavalt muuta, s.t lahkuda börsilt ja peatada osalemine CO2 kauplemissüsteemis, on võimalik tuua elektri hind alla ja hoida see püsivalt 30 euro juures megavatt-tunni kohta.

Lisaks kiiretele lahendustele on kohe tarvis tegutseda ka odava ja meie kontrolli all oleva energia tagamiseks pikemas plaanis. Aina selgemaks saab, et piisava varustuskindluse tagab meie riigile tuumaenergeetika. Olukorras, kus avaliku arvamuse küsitluse järgi toetab uue põlvkonna tuumaelektrijaama rajamist 68 protsenti inimestest ning naaberriik Soome kavandab juba järgmise tuumareaktori avamist, tuleb alustada ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks Eestis. Kuni tuumajaama valmimiseni peame toetuma põlevkivienergeetikale. Vana kaevu täisajamine enne, kui uut veel valmis pole, on vastuolus terve mõistusega.

EKRE volikogu kutsub avalikkust üles survestama valitsust astuma kiireid ja otsustavaid samme selle heaks, et taskukohane elekter oleks kättesaadav nii meile kui ka järgmistele põlvkondadele. Valitsus, mis ei tegutse meie rahva heaolu nimel, tuleb välja vahetada.