Venemaa ja Hiina kutsusid USA-d loobuma maismaa kesk- ja lühimaarakettide paigutamisest Aasia-Vaikse ookeani regiooni ja Euroopasse. Leitakse, et „USA lahkumine kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise lepingust, maismaa kesk- ja lühimaarakettide uuringute ja väljatöötamise hoogustamine ja püüd paigutada neid Aasia-Vaikse ookeani ja Euroopa regiooni ning nende üleandmine oma liitlastele viivad pingete ja usaldamatuse kasvuni, suurendavad riske rahvusvahelisele ja regionaalsele julgeolekule, viivad rahvusvahelise relvade leviku piiramise ja kontrolli süsteemi nõrgenemiseni ning ülemaailmse strateegilise stabiilsuse õõnestamiseni”, vahendab Interfax.

Venemaa ja Hiina on mures USA, Suurbritannia ja Austraalia uue kaitsealliansi AUKUS loomise üle ning kutsuvad selle liikmeid täitma oma kohustusi tuumarelvade ja rakettide leviku piiramise osas.

Venemaa ja Hiina juhid räägivad ühisavalduses ka oma ettekujutusest demokraatiast, rõhutades, et see ei saa „rajaneda trafarettidel”.

„Sõltuvalt ühiskondlik-poliitilisest ülesehitusest, ajaloost, traditsioonidest ja kultuurilistest eripäradest on konkreetsel riigil ja tema rahval õigus valida sellised vormid ja meetodid demokraatia realiseerimiseks, millised vastavad antud riigi spetsiifikale,” teatavad Putin ja Xi.

„Õigus otsustada selle üle, kas riik on demokraatlik, on ainult tema rahval,” lisatakse avalduses.

Märgitakse, et Venemaa ja Hiina on maailmariigid rikka kultuurilise ja ajaloolise pärandiga, neil on sügavad demokraatiatraditsioonid, mis põhinevad tuhandeaastastel arengukogemustel, rahva laialdasel toetusel ning kodanike vajaduste ja huvide arvesse võtmisel.

„Venemaa ja Hiina garanteerivad oma rahvastele õiguse vastavalt seadusele osaleda erinevatel meetoditel ja erinevates vormides riigi juhtimises ning ühiskondlikus elus. Mõlema riigi rahvad on veendunud oma valitud tees ja suhtuvad austusega teiste riikide demokraatlikku ülesehitusse ja traditsioonidesse,” teatatakse avalduses.

Putin ja Xi rõhutavad, et „mõnede riikide katsed suruda teistele riikidele peale „oma demokraatiastandarde”, omistada endale monopoolset õigust hinnata demokraatia kriteeriumidele vastamise taset, tõmmata eraldusjooni ideoloogiliste tunnuste alusel, sealhulgas kitsaformaadiliste blokkide ja situatiivsete alliansside loomise kaudu, kujutavad endast tegelikult demokraatia jalge alla tallumise näidet ning selle vaimu ja tõeliste väärtuste puudumist”.

„Sellised katsed (...) kujutavad endast tõsist ohtu ülemaailmsele ja regionaalsele rahule ja stabiilsusele, õõnestavad maailmakorra püsivust,” kuulutatakse avalduses.

Xi ja Putin astuvad välja demokraatlike väärtuste kuritarvitamise, demokraatia ja inimõiguste kaitse ettekäändel suveräänsete riikide siseasjadesse sekkumise ning maailmas lõhenemise ja vastasseisu provotseerimise katsete vastu.

„Demokraatia ja inimõiguste kaitset ei tohi kasutada teistele riikidele surve avaldamise instrumendina,” öeldakse avalduses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid