„Teile on hästi teada, et Venemaa on tõsiselt mures sõjalis-poliitilise pinge kasvu pärast oma läänepiiride vahetus läheduses. Edasise eskalatsiooni ärahoidmise eesmärgil esitas Vene pool 2021. aasta 15. detsembril kahe omavahel seotud rahvusvahelise dokumendi – Venemaa ja USA vahelise julgeolekugarantiide lepingu ning Venemaa ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide julgeoleku tagamise meetmete kokkuleppe – projektid.

2022. aasta 26. jaanuaril saabunud USA ja NATO vastused meie ettepanekutele annavad tunnistust olulistest lahknevustest Euroopa julgeoleku kogu arhitektuuri jaoks fundamentaalse võrdse ja jagamatu julgeoleku põhimõtte mõistmises. Peame vajalikuks seda dialoogi perspektiivi seisukohalt määravat küsimust selgitada,” kirjutab Lavrov.