„Eelmisel aastal välja jagatud stipendiumite viljad on jõudnud lugejateni. Mitmed neist – olgu tegemist kiriku mõju, laste vaesust või inimeste vaimset tervist uurinud lugudega – on pälvinud tänu oma sisukusele ja põhjalikkusele ühiskonnas suurt tähelepanu ning käivitanud uusi arutelusid. See ongi üks meie eesmärk. Näeme, et stipendiumil on Eesti ajakirjandusmaastikul oluline roll, mistõttu jätkame suurtele lugudele hoo andmist,“ ütles Oivalise Ajakirjanduse juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu.

Kui tavaliselt jagatakse Eestis ajakirjanduspreemiaid juba valminud lugude eest, siis SA Oivaline Ajakirjandus maksab autoritele stipendiumi ideekavandite eest, mille põhjal ajakirjanduslikud uurimustööd alles hakkavad valmima. Lisaks teeb stipendiumi eriliseks veel see, et kandideerima pole oodatud mitte üksnes professionaalsed ajakirjanikud, vaid ka lihtsalt head kirjutajad, foto- ja videograafid, samuti oma valdkonda süvitsi tundvad eksperdid.

Sihtasutus annab igas voorus ette teemad, millest peaks ajakirjanduslik lugu rääkima. Need on teemad, mis vajaksid senisest analüütilisemat ja põhjalikumat lahti kirjutamist. Lisaks tuli sihtasutus välja ühe vabateemaga, mis annab autoritele vabamad käed uurida just neile enim korda minevat teemat või probleemi.

3000-5000 euroseid stipendiume jagatakse välja neljal teemal (iga teema on põhjalikumalt lahti selgitatud sihtasutuse kodulehel):

  • Riigikaitsest, propagandata
  • Sisserändajad Eestis – kes nad on?
  • Rohepöörde mõjud inimeste elule
  • Vaba teema

Stipendiumile võivad kandideerida nii tegev- kui ka vabakutselised ajakirjanikud hoolimata tööandjast, aga ka erinevate valdkonna eksperdid. Ajakirjanduslikes käsitlustes on väga oodatud erinevate meediumite kasutamine ja nende omavaheline põimimine. Sihtasutuse juhatuse liikmetel on õigus igas taotlusvoorus otsustada, kellele ja mis ulatuses stipendiume makstakse.

SA Oivaline Ajakirjandus asutajad on Hans H. Luik, Viljar Arakas ja Siim Tuisk. Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad lisaks Rüütsalule veel Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes valivad ühtlasi välja ka stipendiumi saajad.

Ajakirjandusstipendiume rahastavad Hans H. Luik, Raul Kirjanen, Viljar Arakas ja Hugo Osula perekond.

Täpsem info teemade ja kandideerimistingimuste kohta on kodulehel https://events.ekspressmeedia.ee/oivalineajakirjandus