"Mittelegitiimne president Lukašenka määras 27. veebruari päevaks, mil toimub referendum põhiseaduse muutmiseks. Võtmemomendiks põhiseaduses on täiskaristamatus Lukašenka poolt toime pandud kuritegude eest, samuti enda ülemvõimu loomine seadusandliku organi üle, millega Lukašenko võib jääda võimule kuni enda surmani," seisab avalduses.

Tekstis viidatakse, et välisriigi valimiste korraldamiseks Eesti territooriumil peab välisriigi esindus välisministeeriumilt luba küsima. "Meie, Valgevene diasporaa Eestis, arvame, et mittelegitiimne juht ei oma õigust korraldada referendumit. Me palume, et välisministeerium ei annaks luba mittelegitiimse referendumi läbiviimiseks ja sellega diktaatori võimul legitimiseerimiseks," kirjutas ühendus.

MTÜ "Valgevene maja" on ühenduse kodulehe sõnul valgevenelaste kogukonnaorganisatsioon Eestis, mille eesmärk on aidata Valgevene võimude poolt repressioonides kannatada saanud Valgevene kodanikke.