Nii Kohtla-Järvel asuv Kirju-Mirju Lasteaed kui Rakveres asuv Rohuaia Lasteaed osalevad haridusprogrammis Ettevõtlik Kool, mis toetab ettevõtlikku hoiaku arendamist koolides ja lasteaedades. Ettevõtliku Kooli programmi raames on Kirju-Mirju Lasteaed pööranud palju tähelepanu sellele, et just lapsed oleksid need, kes asju algatavad ning õpetajate roll oleks eelkõige abistav ja suunav. Lasteaia direktor Anne Illopmägi peab kõige olulisemaks seda, et õppimine oleks seotud päriseluga.

„See tähendab, et läbi mängu, ise- ja koostegemise ning probleemide lahendamise avaneb lastel võimalus teha päris tegevusi, mis neil silmad särama panevad. On väga vahva jälgida, kui lapsed ise planeerivad, otsustavad, valikuid teevad ja vastutust võtavad. Isegi kui midagi peaks valesti minema, siis nad teavad, et see ei ole tingimata halb. Vigadest tuleb õppida ja seejärel lihtsalt uuesti proovida,“ kirjeldab Illopmägi nende igapäevast elu lasteaias.

Sarnaselt toimetatakse ka Rakvere Rohuaia Lasteaias. Direktor Ene Noole sõnul väärtustatakse nende lasteaias üle kõige algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi. Nool toob välja, et lapsi kaasatakse väga erinevatesse lasteaiaülestesse tegevustesse. Mudilasnõukogu, nagu nad seda ise nimetavad, on andnud sündmuste korraldamiseks väga häid ideid.

„Meie eesmärk ettevõtliku õppega on õpetada lastele tegutsemistahet ja probleemide lahendamise oskust. Lasteaias võib see tähendada ka iseseisvalt jope luku kinni tõmbamist, riiete õiget ärapanemist või teiste lastega arvestamist. Lapsed on palju rohkemaks võimelised, kui me esialgu arvame, nii et täiskasvanud võiksid julgemalt lubada neil katsetada ja asju proovida!“ sõnab Nool.

Lapsed õpivad kogemuste omandamise kaudu

Kõige erksamad ja meeldejäävamad tegevused, mille üle ka lapsed ise uhkust tunnevad, sünnivad laste endi ideedest. Kirju-Mirju Lasteaia direktor meenutab näiteks olukordi, kus laste algatusel on rühmades korraldatud diskosid, teatrit, laatasid, kirjutatud ühiselt raamatut, peetud vee-, mulla-, leiva- ja piimanädalaid, samuti läbi viidud teaduskatsete nädalaid. Selliste algatuste abil õpivad lapsed kogemuse kaudu ise hakkama saama. Lisaks aitab kogemusõpe neil nii enda kui teiste töö väärtust märgata.

Hea näitena ettevõtlikkuse arendamisest Rohuaia lasteaias toob direktor välja sealse igakevadise taimelaada, mille jaoks lapsed veebruaris-märtsis seemneid mulda panevad ning taimede kasvamise eest hoolitsevad. Kui taimed on juba piisavalt suured, teevad lapsed sildid, arvutavad hinnad ning müüvad taimed laadal istikutena edasi. Kõik need tegevused õpetavad lastele mängulisel viisil rahatarkust ja koostööd.

Möödunud aastal lõi lasteaed rahatarkuse õpetamiseks ka Rohuaia Kaubatänava, kus olid pank, riide- ja toidupoed, apteek, kohvikud ja ilusalong. „Kasutasime õppemängu „Minu Raha“, mille abil said lapsed mõelda, kui palju neil on raha ning mida neil selle eest osta vaja on, samuti mida nad tahaksid osta. Pärast arutasime, palju raha alles jäi, või vastupidi – miks ei jäänud alles,“ selgitab Nool.

Mõlema lasteaia direktorid peavad Ettevõtliku Kooli programmi kasulikuks ja arendavaks. „Meie õpetajad on saanud osaleda väärtuslikel koolitustel ja programm on andnud meile uusi ideid ning meetodeid õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel ja planeerimisel,“ ütleb Illopmägi. Nool lisab, et olles lasteaiana turvaline ja kaasaegne arengukeskkond ettevõtlikele lastele, on nad ka usaldusväärne partner lastevanematele. „Usume, et laste kaudu suudame mõjutada ka nende peresid ja kogukonda.“

Ettevõtlik Kool on alates 2006. aastast tegutsev haridusprogramm
Ettevõtliku Kooli eesmärk on kujundada õppeprotsess päriselust lähtuvalt ja kaasata õpilasi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest. Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad läbivad enesehindamise, millest lähtuvalt omistatakse neile ettevõtlikkuse baas-, hõbe- või kuldtase. Baastaseme õppeasutusi iseloomustab õppeasutuse igakülgne teadlik arendamine lähtuvalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemist. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on lisaks oma maakonnas kogemuste kandjad ja jagajad, kuldtaseme asutused ettevõtliku õppe eeskujud ja liidrid nii Eestis kui välismaal.

Kirju-Mirju Lasteaed ja Rakvere Rohuaia Lasteaed pälvisid 2021. aastal Ettevõtliku Kooli hõbetaseme. Lisaks neile pälvisid hõbetaseme Voka Lasteaed ja Väike-Maarja Gümnaasium.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu toetab koole ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamisel, samuti Junior Achievement Eesti õpilasfirmade ja Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumisel. Edu ja Tegu programmi viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu Haridus- ja Noorteamet.

Vaata lähemalt www.ettevõtlusõpe.ee.

Jaga
Kommentaarid