„Õppuste plaani täitmiseks eri liiki grupeeringute, laevade löögigruppide ja dessantlaevade rühmade koosseisus on kaasatud fregatid, vahilaevad, väikesed raketilaevad ja raketikaatrid, dessantlaevad, väikesed allveelaevade vastased laevad ning traalerid,” teatas Musta mere laevastik Interfaxi vahendusel.

Teate järgi osaleb õppustel üle 20 laeva.

Laevad väljusid baasidest Sevastopolis ja Novorossiiskis ning suundusid Musta mere määratud piirkondadesse.

Toimuvad side-, tiheda laevaliiklusega piirkondades ohutu manööverdamise ja merel õhutõrje organiseerimise õppused.