Eesti tahab saata teatavasti Ukrainale saata tankitõrjerelva Javelin rakette ning 122-millimeetriseid haubitsaid, kuid enne lõplikku otsust tuli luba saada rakettide päritolumaalt USA-lt ning haubitsate kunagistelt omanikelt Soomelt ja Saksamaalt. Saksamaa luba ei anna.