Avalikus kirjas kutsuvad teadlased üles Saksamaa uut valitsust riigi välispoliitikat korrigeerima ning asuma Venemaa agressioonidesse jõulisemalt suhtuma. Muuseas taunivad teadlased riigi energialast koostööpartnerlust Venemaaga ja nimetavad Saksamaad Krimmi annekteerimise kaasvastutajaks.

Kirjas rõhutatakse, et Saksamaa kui Euroopa suurim majandusjõud on viimase kolme kümnendi jooksul suhtunud Kremli tegevusse küll kriitiliselt, ent suuresti tegevusetult, vahendab Die Zeit. Kirjutatakse, et EL-i, NATO ja lääne väärtuskogukonna võtmeriigina lasub Liitvabariigil ekspertide sõnul eriline vastutus. See kehtib "nii Venemaa ohjeldamise ja sanktsioneerimise kui ka Moskva poolt tükeldatud ja ahistatud riikide toetamisele".

Suurima veana nimetatakse koostööd Nord Stream gaasitorude projektides. Nord Stream 1, mis valmis 2012. aastal, tegi allakirjutanute hinnangul Euroopa eesotsas Saksamaaga Venemaast sõltuvaks ja sillutas teed Krimmi okupeerimisele Venemaa poolt kaks aastat hiljem. "Putini rünnak Ukrainale 2014. aastal näib loogilise tagajärjena Saksamaa poliitika eelneva 20 aasta passiivsuse valguses Venemaa neoimperialismi suhtes," sõnati kirjas.

Lisaks oli Saksamaa 2008. aasta NATO tippkohtumisel vastu Ukraina ning Gruusia kutsumisele alliansiga liituma, mis oleks tõenäoliselt ära hoidnud riikide sõjalised konfliktid Venemaaga.

Kirjas hoiatatakse, et Venemaa taktikat, kus too väidab end olevat ohustatud ja nõuab lääneriikidelt julgeolekugarantiisid, ei tohi tõsiselt võtta, kuna tegemist on ühe kõrgeima julgeolekutasemega riigiga maailmas. Teadlased toovad näiteks, et Venemaal on rohkem tuumalõhkepäid, kui USA-l, Suurbritannial ja Prantsusmaal kokku ning riigi armee on maailmas kolme kõige võimekama seas.

Avalikule kirjale kirjutasid alla 73 Ida-Euroopa ja julgeolekupoliitika eksperti, kes nõuavad Saksamaa Venemaa-poliitika põhjalikku ümbertegemist. Pöördumise algataja on Stockholmi Ida-Euroopa Uuringute Keskuse analüütik ja Ukraina-ekspert Andreas Umland. Allakirjutanute seas on ühiskonnateadlasi, politolooge, ajaloolasi ja poliitikuid.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid