Stoltenberg ütles, et tegemist ei olnud lihtsa aruteluga, aga see on just see, miks see kohtumine oli nii tähtis.

„Meil oli väga tõsine ja otsekohene mõttevahetus olukorra üle Ukrainas ja selle ümber. Ja selle järelmitest Euroopa julgeolekule,” ütles Stoltenberg, kelle sõnul on NATO liitlaste ja Venemaa vahel nendes küsimustes olulised erimeelsused.

„Meie erimeelsusi ei ole kerge ületada, aga on positiivne märk, et kõik NATO liitlased ja Venemaa istusid maha ühe laua ümber ja suhtlesid sisulistel teemadel pärast kaht aastat, kui selliseid kohtumisi ei olnud võimalik kokku kutsuda,” ütles Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul esitas Venemaa täna detsembris avaldatud ettepanekud, mis sisaldavad nõudeid lõpetada uute liikmete vastuvõtmine NATO-sse ja tõmmata väed välja idapoolsetest liitlasriikidest.

„Liitlased omalt poolt kinnitasid NATO avatud uste poliitikat ja iga riigi õigust valida ise oma julgeolekukorraldus,” ütles Stoltenberg. „Liitlased tegid selgeks, et nad ei loobu oma võimest üksteist kaitsta, sealhulgas vägede kohalolekuga alliansi idaosas.”

Samal ajal väljendasid nii Venemaa kui ka NATO Stoltenbergi sõnul vajadust jätkata dialoogi ja uurida tulevaste kohtumiste võimalust.

NATO liitlased on Stoltenbergi sõnul valmis kohtuma Venemaaga uuesti, et arutada asju detailsemalt ja teha konkreetseid ettepanekui ning otsida konstruktiivseid lahendusi.

Stoltenberg märkis, et liitlased tahaksid arutada konkreetseid viise sõjaliste õppuste läbipaistvuse suurendamiseks, et hoida ära ohtlikke sõjalisi intsidente ning vähendada kosmose- ja küberohte.

Liitlased pakkusid Stoltenbergi sõnul ka relvastuskontrolli, desarmeerimise ja relvade leviku piiramise, sealhulgas vastastikused piirangud rakettidele, ja tuumapoliitika arutamist.

Kommunikatsiooniliinide asjus on NATO liitlased huvitatud viisidest, kuidas parandada tsiviil- ja sõjalisi kommunikatsioonikanaleid, ning vastastikku esinduste taastamisest Moskvas ja Brüsselis.

„[NATO liitlased] väljendasid tõsist muret Venemaa vägede koondamise üle Ukrainas ja selle ümber ning kutsusid Venemaad viivitamatult olukorda deeskaleerima ja austama oma naabrite suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust,” ütles Stoltenberg. „Samuti kutsusid nad Venemaad hoiduma agressiivse jõu näitamisest ja pahatahtlikust tegevusest liitlaste vastu ning pidama kinni kõigist rahvusvahelistest kohustustest.”

Stoltenbergi sõnul tähendab see kõik, et dialoog on keeruline, aga seda vajalikum. NATO liitlased rõhutasid, et pingutavad lõpuni, et leida poliitiline tee edasi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid