Üks probleem toob sageli kaasa teise ja kolmandagi. Ettevõtte URETEK Baltic esindaja Mihkel Vaidlo selgitab, et hoone vajumisel võib olla mitu põhjust, kuid sageli on selles süüdi ebakvaliteetselt tehtud ehitus- ja seadmestamistööd. „Näiteks ei tehtud enne maja ehitamist geoloogilisi uuringuid ega hinnatud pinnast. Kui maja ehitatakse nõrgale pinnasele, siis hakkavad mõne aja pärast vundament ja põrand vajuma. Ka töövõtjate ebapädevuse tõttu halvasti tihendatud pinnas võib olla üks põhjus, miks maja vajuma hakkab. Tuleb ette ka seda, et maja ehitatakse ilma drenaaži paigaldamiseta, seetõttu koguneb tugeva vihma korral pinnasesse liigne niiskus, mis muudab selle nõrgemaks. Vundamendi vajumist võib mõjutada ka põuaperiood, sest kui pinnas on väga kuiv, siis väheneb ka selle maht,“ selgitab URETEK Balticu spetsialist. Esimesed tunnused, mis näitavad, et teie maja on arvatavasti vajuma hakanud, on seintesse tekkinud praod või seinte ja põranda vahele ilmunud vahed.

„Kõige kergemini märgatavad tunnused, et hoone on võib-olla vajunud, on seintesse või põranda ja põrandalaudade vahele ilmunud praod ning pragunenud keraamilised plaadid. Sagedamini moodustuvad sellised praod seintesse diagonaalselt ülevalt alla ja võivad tekkida nii maja sise- kui ka välisseintesse. Vahed, praod ja ebatasasused võivad tekkida ka põrandasse.“ Kui probleemi ei hakata õigel ajal lahendama, siis võivad tekkida ootamatud hädad, mida ei saa parandada ka suure raha eest. „Iseenesest ei kao probleemid päris kindlasti, vastupidi – neid tuleb aina juurde. Väikesed praokesed seintes muutuvad ajapikku suurteks pragudeks, mille kaudu tungib majja tuul ja niiskus, mistõttu hakkab ruumides levima hallitus. Kuid see ei ole ikka veel kogu probleem. Vajuv maja võib rikkuda torustikke ja elektriinstallatsioone. See tähendab, et puruneda võivad kütte- ja kanalisatsioonitorud, torustike konstruktsioonid ning läbi põlenud elektrijuhtmed võivad kahjustada kallihinnalisi kodumasinaid. Isegi kui kulutatakse palju raha tekkinud kahjude parandamisele, kuid ei tegeleta probleemi tuumaga ega peatata vajumist, hakkavad erinevad mured ja valukohad aina korduma,“ on URETEK Balticu spetsialist kindel.

Õnneks on olemas kliendi jaoks kiire ja lihtne lahendus – geopolümeeride sissepritsimine. „Nõrga pinnase kandevõime suurendamiseks kasutab geopolümeeride tehnoloogia patenditud geopolümeervaigusegu ainulaadseid paisumisomadusi, mis aitavad kiiresti ja tõhusalt taastada hoone või selle osa algseisundi. Geopolümeer on tugev, mittelahustuv ja aja toimele vastupidav materjal, mis ei riku hoone konstruktsioone. See on väga hinnatud alternatiiv hoonete vundamentide või põrandate taastamise tavalistele protseduuridele,“ selgitab URETEK Balticu esindaja Vaidlo. Hoone tõstmise tavapärastest protseduuridest erineb geopolümeerne sissepritsimine selle poolest, et see ei nõua kaevamis- ega lammutustööde tegemist ning töid saab teha väga kiiresti ilma inimeste elu- ja äritegevust segamata.

„Tavaliste meetodite kasutamisel lammutatakse majas vana põrand ning paigaldatakse uus, kuid geopolümeertehnoloogia kasutamisel peatatakse vajumine kiiresti ja märkamatult – pole vaja midagi lammutada ega lõhkuda, sest pinnaseni jõutakse 12–15 millimeetri laiuse puuraugu kaudu. Samuti ei ole vaja majast välja kolida ega ajutist elukohta otsida, sest tavaliselt kulub tööde tegemiseks ainult üks päev.“ Materjalid on ohutud nii inimestele kui ka loodusele. Mõned inimesed arvavad, et kuna polümeer on keemiline aine, siis võib see mõjuda halvasti pinnasele, saastata pinnases olevat vett jms, kuid URETEK Balticu esindaja kinnitab, et selline hirm ei ole põhjendatud.

„Kuigi sissepritsimiseks kasutatavad polümeerid ei ole looduslik materjal, ei tähenda see seda, et see on ebaturvaline või ohtlik. URETEKi tehnoloogiat kasutatakse juba rohkem kui 40 aastat. Kogu selle aja jooksul on läbi viidud palju teaduslikke uuringuid ja eksperimente, mille tulemused näitavad, et materjali toime pinnasele või põhjaveele ei ületa lubatud norme ega näitajaid – selle toimel ei ole püsivaid tagajärgi ning materjal ise on täiesti ohutu. Kõik see on reguleeritud ja sertifitseeritud Euroopa standardite järgi.“ Kui kunagi tekib vajadus seda materjali utiliseerida, siis ei erine spetsialisti sõnul see protsess millegi poolest teiste ehitusmaterjalide utiliseerimisest. „Täpselt samuti nagu tellised, betoon või muud ehitusmaterjalid, on ka polümeerid reguleeritud ehitusjäätmed, mis tuleb viia ehitussektori jäätmete kogumiskohtadesse,“ ütleb Vaidlo.

URETEK Balticu esindaja sõnul ei tohiks unustada ka seda, et kui maja tõstmise töid tehakse geopolümeerse sissepritsimise meetodil, siis säästetakse muid kallihinnalisi ressursse. „URETEKi meetodit kasutades pole vaja tööde teostamisel midagi lammutada või lahti kaevata, raskeid suuremõõtmelisi materjale transportida, raskeveokeid kasutada jne. Sel viisil vähendatakse süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguseid, säästetakse erinevaid ressursse ja hoitakse ka loodust. Seega võib täiesti ühemõtteliselt kinnitada, et URETEK Balticu läbi viidud protseduur säästab aega ja raha ning on ka keskkonnasõbralik lahendus teie probleemile.

Standardtingimustes annab URETEK Baltic tehtud töödele kaheaastase garantii ja pinnasesse lastava materjali enda garantii on kümme aastat. Samas näitab kogemus, et 40 aasta eest stabiliseeritud objektid püsivad kindlalt tänaseni. Laborikatsena on korraldatud ka nn kiirendatud kunstlik vanandamise eksperiment, kust ilmnes, et materjal peab vastu vähemalt 150 aastat.

URETEK Balticu spetsialistid pakuvad omalt poolt tasuta professionaalset konsultatsiooni hindamaks teie hoone kandvate konstruktsioonide seisukorda.

Uuri lähemalt: www.uretek.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid