Tokajevi sõnul ründas Almatõd 20 000 bandiiti ja linna võimud magasid rünnaku ettevalmistuse maha, vahendab Interfax.

Rahutustes osalevad Tokajevi sõnul välismaa terroristid, keda ässitavad piiritagused tegelased. Tokajevi teatel kasutavad terroristid relvi rahumeelsete kodanike vastu.

„Välismaal tehakse üleskutseid pooltele pidada läbirääkimisi probleemide rahumeelseks lahendamiseks. Milline rumalus. Millised saavad olla läbirääkimised kurjategijate, mõrvaritega. Meil on tulnud tegemist teha relvastatud, ettevalmistatud bandiitidega. Nii kohalike kui ka väismaistega. Nimelt bandiitide ja terroristidega,” ütles Tokajev.

„Kriitiliselt tähtis on aru saada, miks magas riik maha terroriaktide põrandaaluse ettevalmistuse, võitlejate uinuvad rakukesed,” jätkas Tokajev. „Nende teod näitasid täpse plaani olemasolu sõjaliste, administratiiv- ja sotsiaalobjektide kohta kõigis oblastites, ladusalt koordineeritud tegevust, suurt lahinguvalmidust ja elajalikku julmust. Lisaks võitlejatele tegutsesid spetsialistid, kes olid välja õpetatud ideloogilise diversiooni jaoks.”

Tokajev rõhutas, et võimud ei hakka kurjategijatega läbirääkimisi pidama.

„Terrorismivastane operatsioon jätkub. Võitlejad ei ole relvi maha pannud, nad jätkavad kuritegude toimepanemist või valmistuvad nendeks. Võitlust nendega tuleb pidada lõpuni. Kes alla ei anna, hävitatakse,” hoiatas Tokajev.

„Ees seisab suur töö läbielatud tragöödia õppetundide omaks võtmiseks muu hulgas sotsiaal-majanduslikust seisukohast. Valitsus peab langetama konkreetseid otsuseid, millest ma räägin 11. jaanuaril mažilis’es [parlamendis],” ütles Tokajev.

Õhutavat rolli Kasahstani rahutustes mängivad niinimetatud vaba ajakirjandus, aktivistid ja välismaa tegelased, teatas Tokajev.

„Aga mõned niinimetatud „õiguskaitsjad” ja „aktivistid” seavad end seadusest kõrgemale ja arvavad, et neil on õigus koguneda, kus tahavad, ja lobiseda, mida tahavad,” ütles Tokajev. „Nende nuhtlusaktivistide vastutustundetu tegevuse tõttu tõmmatakse põhitegevusest korra kaitsmisel kõrvale politseinikud. Tihti kasutatakse nende vastu vägivalda ja solvanguid.”

„Nende „aktivistide” tõttu „piiratakse” internetti, mille tagajärjel kannatavad miljonite kodanike ja riigi ettevõtluse huvid. See tähendab tehakse tohutut kahju sisemajandusele ning sotsiaalsele ja poliitilisele stabiilsusele. Kaasaaitavat ja sisuliselt õhutavat rolli õiguskorra rikkumistes mängivad niinimetatud „vabad” massiteabevahendid ja piiritagused tegelased, kellele meie paljurahvuselise rahva huvid on kauged,” lausus Tokajev, märkides, et otsustas interneti riigis taas tööle panna.

Tokajev teatas, et „kõik need vastutustundetud demagoogid olid osalised tragöödia vallapäästmises Kasahstanis”. „Ja me reageerime karmilt kõigile õigusliku vandalismi aktidele,” teatas Tokajev.

Tokajev tuletas meelde, et palus tuua Kasahstani Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsiooni (ODKB) rahuvalvajad appi korda majja lööma.

„See kontingent saabus meie riiki lühikese ajaperioodi jooksul kaitse ja toetuse funktsioone täitma. Tahaksin väljendada siirast tänulikkust Armeenia peaministrile, kes on ODKB eesistuja, ning Valgevene, Kõrgõzstani ja Tadžikistani presidentidele. Erilised tänusõnad adresseerin ma Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Ta reageeris väga operatiivselt ja, mis peamine, seltsimehelikult soojalt minu pöördumisele,” ütles Tokajev.

Tokajev tänas toetussõnade eest ka Hiina, Usbekistani ja Türgi presidente ning ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juhte.