Ühisavalduse tegid Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ja USA.

„Me kinnitame, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada. Et tuumarelvade kasutamisel oleksid kaugele ulatuvad tagajärjed, kinnitame me ka, et tuumarelvad – nii kaua, kui nad olemas on – peaksid teenima kaitse-eesmärke, heidutama agressiooni mitte toime panema ja hoidma ära sõda. Me usume kindlalt, et selliste relvade edasine levik tuleb ära hoida,” öeldakse avalduses.

Kinnitatakse ka tuumaohtude vastase tegevuse tähtsust ning rõhutatakse kahepoolsete ja mitmepoolsete leviku piiramise, desarmeerimise ja relvastuskontrolli kokkulepete ja võetud kohustuste säilitamise ja järgimise tähtsust. Lubatakse pidada heas usus läbirääkimisi efektiivsete meetmete üle, mis on seotud tuumavõidurelvastumise varajase peatamise ja tuumadesarmeerimisega, ning lepingu üle üldise ja täieliku desarmeerimise kohta range ja efektiivse rahvusvahelise kontrolli all.

Kõik allakirjutanud riigid lubavad säilitada ja tugevdada oma riigisiseseid meetmeid tuumarelvade loata või tahtmatu kasutamise ärahoidmiseks. Korratakse, et endiselt kehtivad varasemad avaldused selle kohta, et tuumarelvad ei ole sihitud üksteise või teiste riikide vastu.

„Me rõhutame oma soovi teha koostööd kõigi riikidega, et luua julgeolekukeskkond, mis oleks soodsam desarmeerimisega edasiliikumiseks lõppeesmärgiga tuumarelvavaba maailm koos kahanemata julgeolekuga kõigi jaoks. Me kavatseme jätkata kahepoolse ja mitmepoolse diplomaatilise lähenemise püüdlusi, et hoida ära sõjalisi vastasseise, tugevdada stabiilsust ja ettearvatavust, suurendada vastastikust mõistmist ja usaldust ning hoida ära võidurelvastumine, mis ei ole kasulik kellelegi ja ohustab kõiki. Me püüdleme otsustavalt konstruktiivse dialoogi poole vastastikuse lugupidamisega ning üksteise julgeolekuhuve ja muresid tunnustades,” öeldakse avalduses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid