Üks väike heategu võib kellegi jaoks muuta väga palju. Mõelgem siis inimestele, kes elavad toimetulekuraskustes ja kel puudub võimalus endile ja lastele söök lauale panna. Mõtleme lastele, kes on jäänud ilma armastusest, oma kodust ja kõige armsamatest inimestest. Mõtleme vähihaigetele lastele ja nende vanematele, kes kurnavas võitluses tuge vajavad. Ja mõtleme ka loomadele, kes on hüljatud ja jäänud ilma armastusest.

Delfi #Jagame Head algatus koondas kokku mõned heategevusorganisatsioonid, kes on väga tänulikud ka väikese panuse eest. Siit leiad valiku organisatsioonidest, kes väga Sinu toetust vajavad:

Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Tallinna Lastehaigla Toetusfond asutati 1993. a. jaanuaris. Fond on ligi 29 aastat tegutsenud selle nimel, et aidata kaasa lapsesõbraliku haigla kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi toomisele Tallinna Lastehaiglasse. Toetusfond soovib oma tegevusega muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ning eriti haigete laste probleemidesse. Tallinna Lastehaiglat saad toetada SIIN.

Vähiravifond Kingitud Elu

Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu toetab Eesti vähihaigeid, kinkides lootuse ja võimaluse kauem täisväärtuslikult elada või koguni terveneda. Fond rahastab ravi, mida ei kompenseeri Haigekassa. Kingitud Elu fond sai alguse ajakirjaniku Hille Tänavsuu haigusloost. 2006. aastal vähidiagnoosi saanud Hille võitles raske haigusega aastaid. Toeta vähiravifondi SIIN.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. Iga laps väärib sõpra! Mittetulundusühingut saad toetada SIIN.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koondab vähihaigete laste vanemaid, kes vajavad keerulisel teekonnal tuge ning toetust. Lapsevanemad ei tohiks jääda oma murega üksi, oluline on, et nad ei kaotaks lootust ja usku ning saaksid oma muredele lohutust. Liit tegutseb, et pakkuda tuge ja et kõik lapsed saaksid parima ravi. Organisatsiooni saad toetada SIIN.

Toidupank

Toidupank aitab toiduabiga inimesi, kes elavad toimetulekuraskustes. Eelisjärjekorras jagatakse toiduabi peredele, sealhulgas üksikvanematega peredele. Neile järgnevad teised vähekindlustatud sihtgrupid nagu puudega inimesed, kodutud ja teised kriisiolukorda sattunud inimesed. Toidupankade jagamispunktides saavad toiduabi eelnevalt sotsiaaltöötajate poolt abisaajate nimekirja kantud inimesed. Toidupanka saad toetada SIIN.

Päästeliit

Päästeliit esindab suuremat osa Eesti vabatahtlikest päästjatest. Nemad päästavad kõikjal väljaspool suuremaid linnu. Kui vabatahtlike panus võiks olla ainult aeg, siis praegu see nii ei ole. Palju makstakse omast taskust. Puudus on kõigest – ohutusvarustus, tehnika, ruumid, isegi kustutid. Koos saame seda parandada. Päästeliitu saad toetada SIIN.

SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ

Lapsi, kes on jäänud ilma armastusest, oma kodust ning kõige armsamatest inimestest, on kahjuks palju. Viies SOS lastekülas kasvab 193 last. Üle Eesti on 10 SOS peret, kes kasvatavad lapsi oma isiklikus kodus. SOS ennetusprogrammis on 363 last, kelle vanemad ei tule toime laste heaolu tagamisega. Meil on olemas teadmised, kogemused ja inimesed selleks, et neid lapsi ja peresid aidata. SOS Lasteküla saad toetada SIIN.

Sünnitusmajade Fond

Sünnitusmajade Fond toetab sünnitusosakondi üle Eesti vajalike innovaatiliste seadmete soetamisel ning personalile uuenduslike ja väga vajalike koolituste võimaldamisel. Fondi eesmärgiks on luua kogu Eestit hõlmav sünnitushaiglate võrgustik, kus igal pool on võimalik tunda end ühtmoodi turvaliselt. Sünnitusmajade Fondi saad toetada SIIN.

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev aitab ellu viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, kes peavad võitlema oma elu ja tervise eest. Fondi missioon on toetada laste ja nende lähedaste vaimset tervist, mis on oluline osa raviprotsessi tervikust. Minu Unistuste Päeval täitus suvel 10. tegevusaasta. Toeta fondi SIIN.

Farmiloomade turvakodu

Farmiloomade turvakodusse (ehk nagu pererahvas nimetab: Ranna rantšosse) jõuavad loomad, kes on päästetud tapamaja saatusest. Loomad on muutunud peredele üleliigseks või kulukaks ning seetõttu on nad hüljatud. Turvakodus ravitakse nad terveks ning neist saavad rõõmsad lemmikloomad, keda muide saab ka ise uudistama minna. Loomade turvakodule saad teha annetuse arveldusarvele EE502200221068757019, Farmiloomade Turvakodu Eestimaal MTÜ.

Nähtamatud Loomad

Iga päev lõigatakse Eestis keskmiselt 1600 vastsündinud põrsa saba ilma tuimestuseta ära. See on suur saladus, mida Sinu eest varjatakse. Sina saad teha sellele lõpu. Anneta juba täna, sest tehes detsembrikuus vähemalt 20 € püsiannetuse, lisab Nähtamatud Loomad heatahtlik suurannetaja omalt poolt 20 € juurde. Annetuse saad teha SIIN.

Noored Olümpiale

SA Noored Olümpiale on ettevõtjate poolt ellu kutsutud algatus, mis toetab 18-25 aastaste olümpiaalade sportlaste jõudmist tippu ning aitab kaasa sellele, et neist kujuneksid eeskujud, kelle üle on tervel Eestil põhjust uhke olla. Tule ja leia endale sobilik toetusviis ning aita meie järgmised kangelased olümpiale. Toeta algatust SIIN.

  • Delfi lükkas juba teist talve käima erilehe #JagameHead, kuhu koondame positiivseid ja inspireerivaid uudiseid ning lugusid inimestest, kogukondadest, ettevõtmistest, algatustest. Ootame südamlikke ja inspireerivaid lugusid ning vihjeid, sest head lood on jagamiseks. Kirjuta meile: jagamehead@delfi.ee!
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid