Tänapäeval on vastutus oma elukeskkonna eest muutunud nii erasfääri kui ka iga kaasaegse ettevõtte äri lahutamatuks osaks. Kuigi traditsioonilised tööstusvaldkonnad tajusid paljusid jätkusuutlikkuse aspekte esialgu proovikividena, on rohelisema arengu suund sellel teel liikujate elu lahutamatu osa. Üks selline ettevõte on ehituslahenduste ja -materjalide kontsern TN International, millel on 56 tehast seitsmes riigis. „Jätkusuutlik majandamine saab alguse ettevõtte kultuurist,“ leiab TN Internationali Baltikumi regiooni juht Guntars Arājs. „Esiteks loovad seda töötajad ise ja ka meie ettevõtte meeskond ühiselt. Laiemas kontekstis tähendab jätkusuutlikkus ressursitõhusust, säästlikku suhtumist keskkonda ja ettevõtte võimet üha enam ringmajandusse integreeruda.“

TN International on Baltikumi turul tuntud juba 20 aastat. Katuse- ja soojustusmaterjalide tootjana alustanud TN pakub nüüd terviklikke hoonete välispiirde- ja soojustuslahendusi nii vundamentidele kui ka välisseintele ja katustele.

Rõhk jätkusuutlikkusel

Iga kord, kui plaanitakse uue toote turule toomist, hindavad TN Internationali ettevõtted tootmisprotsessi ja toote võimalikku keskkonnamõju. „Valime alati kõige säästlikumad, kaasaegsemad ja keskkonnasõbralikumad tootmisseadmed,“ selgitab Guntars Arājs. „TN International on tehnoloogiliselt kõrgel tasemel ettevõte ja iga meie järgmine tootmisressurss on sel hetkel turul saadaolevatest kõige kaasaegsem. Nii suudame toota efektiivselt ja tagada parima tootekvaliteedi, ning eeldame, et meie toode on kooskõlas mitte ainult praeguste, vaid ka tulevaste turusuundadega.“

Et mõista ehituse ja ehitusmaterjalide tööstuse kohta globaalsete kliimaeesmärkide kontekstis, on esmalt vaja välja selgitada tööstuse praegune keskkonnamõju. Hinnanguliselt kulub hoonete ehitusele, ekspluateerimisele ja renoveerimisele ligikaudu 40% kogu tarbitavast energiast. Lisaks annab tööstus 36% CO2 koguheitest ja 50% tooraine tarbimisest. Euroopa institutsioonid on teadlikud, et see statistika ei ole meeldiv, mistõttu on tööstusele seatud nõudlikud eesmärgid. Suurt rõhku pannakse hoonete energiatõhususele. Eeldatakse, et just energiatõhusus mängib võtmerolli kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel nullini 2050. aastaks, aga ka kogu energiatarbimises poole võrra, valides võrdluseks 2005. aasta. Globaalsete kliimaeesmärkide saavutamisel on aktiivselt kaasa löönud ka avalikud arhitektide ja ehitajate organisatsioonid, kes kutsuvad kaasama nii laiemat avalikkust kui ka lobirühmi, kelle olulisi ideid saab viia riikide valitsusteni. Näiteks nõuavad Briti valdkonna esindajad, et allkirjastataks ülemaailmne petitsioon, et edaspidi saaks koos klientidega „tellida ja luua hooneid, linnu ja taristud, mis oleks lahutamatu osa suuremast, isemajandavast ja pidevalt arenevast süsteemist“.

Ringmajanduse proovikivid

Euroopa ehitustoodete määruse uusimad versioonid peaksid juba lähiaastatel tagama, et nii uued kui ka renoveeritud hoonete projektid vastavad ringmajanduse vajadustele kõikides nende etappides, ning saama regulatiivseks raamistikuks hoonefondi digitaliseerimise ja kliimavalmiduse parandamisel. TN International on uuteks katsumusteks valmis ja kasutab juba praegu paljudes toodetes taaskasutatud materjale. „Meie kivivillatehastes on juurutatud jäätmevaba tootmine,“ rõhutab Guntars Arājs. „Kivivilla tootmise kõrvalsaadused pressitakse briketiks ja töödeldakse ümber.“ TN Internationali Šotimaa tehases taaskasutatakse klaasi osa ja ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni tootmisel saadakse osa toorainest taaskasutusest. „See annab meile võimaluse vähendada nii toote omahinda kui ka hoolitseda selle eest, et keskkonda satuks vähem ehitusjäätmeid,“ selgitab Guntars Arājs. „Leedu TNi Mida tehase (mida.lt) bituumenisindlite tootmisjäätmeid kasutatakse kohalikus teedeehituses. Lähiaastatel on plaanis ka suur investeerimisprojekt, et jäätmeid suuremahluselt ümber töödelda ja taaskasutada. Samuti hoolitseb Mida kõigi meie toodetes kasutatavate puit- ja polüetüleenkilepakendite kogumise ja taaskasutamise eest, nii logistikas kui ka turunduses.“

TN Internationali Euroopa tehased arenevad suures osas klastritena: esmalt rajatakse põhitootmistehas, millele hiljem lisandub teatud satelliiditoodete tootmine. „Jätkusuutliku majandamise põhimõtetest lähtuvalt püüame korraldada tootmise võimalikult lähedal toodete kasutuskohale,“ selgitab Guntars Arājs, rõhutades transpordiheitmete vähendamise olulisust, et saavutada globaalseid keskkonnaeesmärke.

Roheline ehitusturg kasvab

Maailmas rõhutakse järjest rohkem rohelisele ehitusele: jätkusuutlikele hoonetele, mis on keskkonnasõbralikud, ning toksiliste materjalide asemel looduslike ja taastuvate ressursside kasutamisele. Hinnanguliselt oli rohelise ehitusturu suurus eelmisel aastal 238 miljardit USA dollarit. Kahe aasta pärast on see 425,4 miljardit dollarit. Hooned üle maailma on valdavalt sertifitseeritud jätkusuutliku ehituse põhimõtete järgi: Briti BREEAM ja Ameerika LEED. Selleks, et ehitusmaterjalide tootja tooteid saaks roheehituses kasutada, peavad selle tootmisprotsessid olema jälgitavad, mida kinnitab spetsiaalne keskkonnasertifikaat. TN International tunneb uhkust selle üle, et enamik kontserni tootmishooneid on auditeeritud ja ehituslahendused on sertifitseeritud EPD deklaratsiooniga. „Seega saab meie ehituslahendusi kasutada nii BREEAMi kui ka LEEDi sertifikaadiga hoonetes,“ selgitab Guntars Arājs.

LEED, mis on esindatud 96 000 projektiga 167 riigis, on üks populaarsemaid roheliste hoonete sertifitseerimisskeeme. Selles süsteemis kulub sertifitseeritud hoonetes umbes 25% vähem energiat. Maailma esimene LEED Platinumi saanud ehitis on mitmekorruseline büroohoone One Bryant Park New Yorgis Manhattanil. Hoone süsteem on võimeline puhastama heitvett, koguma ja kasutama sadevett ning sellel on oma 4,6-megavatine koostootmisjaam. Hoone kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide suurt kasutegurit hoiab omakorda üleval nutikas HVAC-süsteem, mis põhineb põrandaaluse õhuvoolu ratsionaalsel ümbersuunamisel, et vähendada nii keskkonnamõju kui ka pikaajalisi tegevuskulusid.

Samal ajal on Eestis seni populaarsust kogunud Briti roheliste hoonete sertifitseerimissüsteem BREEAM. Selline sertifikaat on väljastatud nii 2019. aastal valminud Metro Plaza kontori hoonele kui ka eelmisel aastal Hilton Tallinn Park hotellile. Statistika näitab, et 17% USA rohelistest hoonetest on haridusasutused. Ka Lätis on TNi rohelisi lahendusi kasutatud õppeasutuse ehitusel, nimelt Exupery rahvusvahelise kooli katusekonstruktsioonides.

Globaalne kontsern TN International osaleb uhkusega paljudes suuremahulistes projektides. Näiteks on TNi maa-aluseid ehituslahendusi kasutatud Moskva metroo ehitamisel, aga ka mitmes Lõuna-Ameerika tunnelis. „Tulevikus on plaanis rajada mitu tehast ja alustada uute toodete tootmist,” selgitab arengueesmärke Guntars Arājs. „Jätkame uuenduslike hoonete soojustuslahenduste otsimist. Need on kindlasti uued tehnoloogiad, mis täiendavad suurepäraselt juba turul olevaid.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid