Seetõttu võidakse lähiajal vallandada paljud Rahvusooper Estonia töötajad, teatas vaktsineerimisvastaseid estoonlasi esindanud advokaadibüroo Pallo&Partnerid.

Rahvusooper Estonia kehtestas käskkirjaga enamikele töötajatele töötamise eelduseks COVID-19 vastase vaktsineerimise. Ligikaudu 70 töötajat koostasid toona pöördumise, milles palusid loobuda kohustuslikust vaktsineerimisest. Üks rahvusooperis 32 aastat töötanud inimene pöördus lisaks kohtu poole eesmärgiga tühistada kohustusliku vaktsineerimise nõue, kuid halduskohtust abi ei saanud. Töötaja pöördus lõpuks ka riigikohtusse, paludes kõigile töötajatele anda esialgne õiguskaitse ning kohustada halduskohut asja menetlema, kuid riigikohus teemat käsitleda ei võtnud.

Rahvusooper Estoniale pöördumise koostanud 70 töötaja seas oli nii vaktsineerimata kui vaktsineeritud inimesi. Töötajatele teadaolevalt ei ole mujal teatrites kohustuslikku vaktsineerimist kehtestatud, vaid on leitud muud võimalused pandeemia tingimustes toime tulla.

Halduskohus leidis 22.11.2021, et töötajatel on Rahvusooperiga tsiviilsuhe, mistõttu ei kuulu see kaasus halduskohtu pädevusse.

Kuigi riigikohus oli hiljuti viidanud, et ka töötajatel on võimalus halduse siseakti halduskohtus vaidlustada, leidis ringkonnakohus, et viidatud lahendis oli tegemist töötajatega, kes olid töölepingulises suhtes avalikus teenistuses, kuid rahvusooperi puhul töölepinguga töötajad avaliku teenistuse huvides ei tööta, eelnevast tulenevalt tagastas ka ringkonnakohus töötaja kaebuse.

Pöörduti ka riigikohtu poole palvega kõigile töötajatele anda esialgne õiguskaitse vallandamiste ärahoidmiseks ning samuti paluti Riigikohtul kohustada halduskohut asja menetlema, kuid riigikohus ei pidanud antud kaasust oluliseks käsitleda, mistõttu keeldus 21.12.2021 asja menetlusse võtmast.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff’i sõnul on rahvusooperi vaktsineerimast hoiduvatele töötajatele suuliselt teada antud, et töölepingud kehtivad kuni 31.12.2021. “Kui Rahvusooper peaks tõesti vaktsineerimata töötajad vallandama, on töötajatel võimalus otsida õigust veel vaid Maakohtust, ent kahjuks see nende tööd enam tagasi ei too. Heal juhul on võimalik vaid hüvitist saada,” lisas Reilik-Bakhoff.

Rahvusooper Estonia kehtestas 14. oktoobril 2021. a oma käskkirjaga enamikele töötajatele töötamise eelduseks COVID-19 vastase vaktsineerimise. Vaktsineeritud peavad olema artistid (orkestriartistid, balletiartistid, kooriartistid, ooperi solistid jt), juhtiv-kunstilised töötajad (repetiitorid, pianistid, koormeistrid, kontsertmeistrid, dirigendid, lavastuse assistendid, näitejuhid, inspitsiendid jt), vahetult etendust ettevalmistavad ja teenindavad töötajad (rekvisiitorid, lavameistrid, riietajad, grimeerijad), samuti Rahvusooperi kliente ja publikut teenindavad baari- ja saaliteenindajad ning saaliadministraator.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid