Venno Loosaare kaitsjad, vandeadvokaadi abi Anu Toomemägi ja vandeadvokaat Ene Mõtte, taotlesid riigikohtult maa- ja ringkonnakohtu otsuse tühistamist ning süüdistatava õigeksmõistmist või alternatiivselt asja saatmist ringkonnakohtule selle uueks arutamiseks. Riigikohus ei võtnud täna avaldatud määrusega kaitsjate kaebust arutusele.

Seaduse järgi võtab riigikohus kaebuse menetlusse siis, kui maa- ja ringkonnakohtus tekkis asja lahendades olulisi õiguslikke probleeme või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ning edasiarendamiseks. Praegusel juhul neid aluseid ei esinenud.

Harju maakohus tunnistas märtsi lõpus Venno Loosaare (52) süüdi tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise vastu ja mõistis selle eest karistuseks nelja aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse.

Tallinna ringkonnakohus jättis selle otsuse muutmata, mõistes seega Loosaare selles episoodis samuti süüdi. Küll aga tühistas ringkonnakohus tänase otsusega maakohtu otsuse osaliselt ja seda Venno Loosaare süüdimõistmises lapsporno omandamises, mõistes Loosaare selles süüdistuses õigeks. Märtsi lõpus määras maakohus lapsporno omandamise eest Loosaarele karistuseks kümme kuud vangistust.

Muus osas maakohtu otsust ei muudetud, sealhulgas jäi muutmata Loosaarele määratud liitkaristus viis aastat vangistust tingimisi viie aasta pikkuse katseajaga. Lisaks määrati talle kohustus osaleda sotsiaalprogrammis. Loosaar tunnistati süüdi ka tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga. Loosaar eitab süüdi olemist.

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad. Seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud Venno Loosaare süü tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise vastu.

Et riigikohus kaebust menetlusse ei võtnud, jääb kehtima ringkonnakohtu otsus vastu võetud kujul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid