Kaaskirjas märkis president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist. "Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega," ütles Karis.

President lisas: "Ülle Madise on näidanud end Eesti avaliku õiguse mõtestaja ja reformijana. Ta on osalenud kõikide Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel, viimaste väljaannete puhul peatoimetajana."

"Arvestades Ülle Madise professionaalset kogemust, teadmisi ja isikuomadusi, leian, et ta on sobiv kandidaat õiguskantsleri ametisse," kirjutas Karis. Madise on olnud ametis alates 31. märtsist 2015. Esimeseks ametiajaks esitaks Madise kandidatuuri toonane president Toomas Hendrik Ilves. Eelnevalt oli jurist töötanud Ilvese kantseleis õigusnõunikuna.