Lember peab tasuma 1500 eurot oportuniteeditasu.

Lember ei saa aga sellega veel kohtupidamisest priiks. Endiselt jätkatakse kohtumenetlust toimingupiirangu rikkumise ja altkäemaksu võtmise süüdistuse üle. Samuti on kohtu all inimene, kellele heidetakse ette Lemberile altkäemaksu andmist.

Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse 2019. aasta märtsis. „Oleme teinud kõik endast oleneva, et asi sujuks kohtus takistusteta. Paraku on kohtumenetlus meist sõltumatutel põhjustel kulgenud planeeritust aeglasemalt, mistõttu läheneb kuritegude aegumise tähtaeg. Samuti selgus aasta lõpus, et isiklikel põhjustel peab vahetuma kohtunik, mis tähendab, et kohtumenetlust tuleb alustada uuesti,“ ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristiina Laas.

Kuna soodustuskelmuse ja rahapesu etteheited on väga mahukad ning asjas on 14 süüdistatavat ja kümme kaitsjat, siis ei ole senist menetluse käiku ja võimalikke takistusi arvestades prokuratuuri hinnangul lähiajal võimalik jõustunud kohtuotsuseni jõuda.

„Oportuniteediga menetluse lõpetamise eeldus on, et inimene on kuriteo toime pannud. Kuigi süüdistuse algset sisu ja mahtu hinnates on ilmne, et süü ei olnud väike, siis kohtupraktika kohaselt võivad süü suurus ja sellest tulenevalt ka teo karistamisväärsus ning inimese karistamise vajadus ajas muutuda,“ lisas Laas. Seetõttu on prokuratuuri hinnangul põhjendatud soodustuskelmuse ja rahapesu menetluse lõpetamine oportuniteediga.

Menetluse lõpetamine oportuniteediga tähendab, et kogutud tõendid kinnitavad etteheidetud kuritegude toimumist, kuid süüdistatavaid pole vaja kriminaalkorras karistada. Süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata ja pole ka menetluse ajal uusi kuritegusid toime pannud, seega on alust arvata, et nende mõjutamine riigi tuludesse makstava rahalise kohustusega on piisav.

Menetluse käigus tekkinud kaitsjatasud jäävad süüdistatavate kanda. Soodustuskelmusega tekitatud kahju väljanõudmisega tegeleb PRIA haldusmenetluses. Menetluse oportuniteediga lõpetamise otsuse teeb Tartu maakohus.

Korruptsioonikuritegude kohtumenetlus jätkub 11. jaanuaril.

Ports süüdistusi ei läinud läbi

Süüdistuse järgi soovis endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ühel Tartu linna kinnistul Roosi tänaval arendada isiklikku äriprojekti ning oli 2016. aastal abilinnapeana seotud selle kinnistu arendamise ja otsuste vastuvõtmisega. Kuna isikliku ja majandushuvi tõttu oleks ta pidanud end kinnistuga seotud otsuste tegemisest taandama, pani ta süüdistuse järgi toime toimingupiirangu rikkumise suures ulatuses.

Süüdistuse kohaselt lubas Lember veel tagada linna eelarvest Tartu kesklinnas ühe trepi renoveerimise rahastuse ja hakkas kasutama talle vastutasuks pakutud altkäemaksuna käsitletavat hüve. Üht inimest süüdistab prokuratuur altkäemaksu andmises.

Esialgu süüdistas prokuratuur Lemberit 19 kuriteoepisoodis. Kui prokuratuur Lemberi toimiku 2019. aasta sügisel kohtusse viis, lõpetati kriminaalasi kümnes episoodis nende väidetavate kuritegude aegumise tõttu.

Prokuratuur uskus, et Lember pettis PRIA-lt välja euroraha.

2020. aasta suvel saatis Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross kohtule taotluse, et toimikute vahelt jäetaks välja veel viis episoodi.