Selgus, et poolakatest korrakaitsjatel oli sõdurite peatamiseks üks väga armas põhjendus: sealsed lapsed olid teinud sõduritele tänu avaldamiseks joonistused, mida politseinikud laiali jagasid.

Kõnealused kaitseväelased - kuuludes Eesti sihtüksusesse WISENT - viibisid Poolas, aidates neil riigipiiri Valgevene hübriidrünnaku vastu kaitsta.

Eestlasi on Poola piiri kaitsmas ligi 70

Poola lähetatavad allüksused esindavad valdkondi, mille osas Poola on väljendanud vajadust toetuse järele. Sihtüksus täidab Poola poolt püstitatud ülesandeid, võimaldades Poolal suunata ressursse vahetult riigipiiril toimuva lahendamisse ning on planeeritud Poolasse jääma aasta lõpuni.

Sihtüksus tegutseb Poola Lublini vojevoodkonnas, kus üksus teeb tihedat koostööd Poola 18. mehhaniseeritud diviisiga.

Poolasse saadetud Eesti sihtüksuse suuruseks on ligi 70 inimest ning see on mehitatud reservväelaste, ajateenijate, tegevväelaste ja tsiviilteenistujate baasil.

Sihtüksus koosneb pioneerirühmast, kahest kaamerameeskonnast, mehitamata lennuvahendi meeskonnast ning toetuselemendist.

Eesti sihtüksuse pioneerirühma ülesanne on piiritõkete ehitamine ja parandamine, luuremeeskond täidab vaatlusülesandeid piiriäärses regioonis, kaamerameeskonnad toetavad audiovisuaalse materjali kogumisega ning toetuselement tagab sihtüksuse logistika- ja tagalaalase toetuse.

Sihtüksus Wisent nimi tähendab Euroopa piisonit, mis on Poola kultuuriruumis tähtsal kohal sümboliseerides jõudu ja tugevust. Eesti sihtüksus Wisent ülem on kolonelleitnant (kol-ltn) Mikk Pukk.

Kaitsevägi on eelnevalt meie regioonis Valgevene hübriidrünnaku tõrjumiseks eraldanud Leedule 100 kilomeetrit lõiketraati riigipiiri tugevdamiseks ja lähetanud Leetu sõjaväepolitseinike ja mehitamata lennuvahendite meeskondi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid